Actueel
Lettertypes/grootte

De drie grote vakbonden hebben samen een pensioenkrant gemaakt. Heb je hem al gelezen?
ACOD licht er een thema uit: de visie van de vakbonden om degelijke pensioenen te garanderen nu en in de toekomst.

Voor de vakbonden is het hoog tijd dat de pensioenafbraak stopt. De overheid moet alle werkneemsters en werknemers een waardig pensioen garanderen. Een woonst, voeding en zorg zijn basisrechten waarop geen enkele gepensioneerde zou moeten besparen. Het pensioen is in de eerste plaats een sociaal contract tussen de generaties. Iedereen heeft recht op een pensioen dat betrouwbaar, voorspelbaar, solidair en correct gefinancierd is. Daarom is het absoluut noodzakelijk om ons pensioenstelsel te verbeteren. Zodat we de gepensioneerden van vandaag én die van morgen in staat te stellen op een waardige manier oud te worden.

Waardig ouder worden, het kan!

Er bestaan geloofwaardige alternatieven voor de pensioenafbraak. Die alternatieven komen neer op een politieke keuze vanwege de overheden en van de maatschappij in haar geheel. Die alternatieven stoelen op een maatschappijvisie die solidariteit en zekerheid als centrale waarden vooropstelt.

 • Een pensioen vanaf 65 jaar.
 • Geen verlenging van de loopbaanvoorwaarden.
 • Een sterk wettelijk pensioen voor een waardige oude dag.
 • Het wettelijke pensioen in de privésector geleidelijk optrekken tot het niveau van het pensioen in de openbare sector.
 • De zwaarte van het werk daadwerkelijk in aanmerking nemen zodat werknemers niet eindigen als totaal uitgeputte en kapotgewerkte gepensioneerden.
 • Een hoger minimumpensioen om te vermijden dat gepensioneerden in de armoede belanden.
 • Rekening houden met periodes van tegenslag bij de berekening van het pensioen (werkloosheid, loopbaanonderbreking, thematisch verlof, enz.) net alsof het gepresteerde werkperiodes waren.
 • Een veilig en betrouwbaar pensioensysteem dat werknemers het recht op een waardig pensioen garandeert. Het pensioen mag in geen geval een economische, demografische en budgettaire speelbal worden.
 • De gewerkte periodes meer valoriseren door het inkomensplafond dat in aanmerking wordt genomen, op te trekken

Onze pensioenen zijn wél betaalbaar

 • Maak een einde aan de besparingen op de sociale zekerheid.
 • Bestrijd belastingfraude. Jaarlijks ontsnapt 24 tot 36 miljard euro ongestraft naar belastingparadijzen.
 • Strijd tegen belastingontwijking. In 2016 bleef 221 miljard onder de belastingradar, in alle legaliteit via ‘fiscale optimalisatie’ (cijfers van de administratie van Financiën).
 • Stel meer fiscale rechtvaardigheid in. Vandaag de dag zijn niet alle Belgen gelijk voor de fiscus. In tegenstelling tot de meeste OESO-landen, heeft België beslist om de meerwaarde op aandelen en op onroerende goederen niet te belasten. Het is hoog tijd om de fiscale rechtvaardigheid te herstellen. Het is tijd dat alle inkomens hun bijdrage leveren.
 • Trek de werkgeversbijdragen op. De voortdurende vermindering van werkgeversbijdragen heeft onze sociale zekerheid sterk verzwakt. Het is nochtans essentieel dat ook werkgevers hun bijdrage leveren. Als de werkgeversbijdragen met 1% worden verhoogd, levert deze bijzondere pensioenbijdrage elk jaar 1,3 miljard op.
 • Beperk de fiscale cadeaus. De regering heeft foute keuzes gemaakt die niets opleveren. De cadeaus die de federale regering schonk aan de bedrijven, via de verminderingen van sociale bijdragen, hebben de burgers jaarlijks bijna 6 miljard gekost. Daarbij komen nog alle extralegale voordelen die een put van 4 tot 6 miljard euro slaan in de overheidsinkomsten (en dat bedrag neemt nog toe). Wij pleiten voor minder fiscale cadeaus voor de meest vermogenden en voor meer solidariteit.

 

Lees de Pensioenkrant