Actueel
Lettertypes/grootte

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wil ACOD wijzen op het belang van tijdig beroep te doen op je vakbond. Als je problemen hebt op je werk of in moeilijke situaties terecht komt, vraag dan vooraf advies voor je stappen zet.

Uit de praktijk

Jan (fictieve naam) vraagt toelating om bijscholing te volgen. De vorming bestaat uit acht modules en de vorige leidinggevende van Jan heeft toelating verleend voor de eerste vier. De kostprijs van de opleiding is vrij hoog. De werkgever heeft al voor vier modules betaald.

Jan krijgt een nieuwe leidinggevende. Het klikt niet goed tussen hen en er ontstaat onduidelijkheid en discussie over de goedkeuring van de bijscholing. Jan besluit dan maar om zelf de rest van de opleiding te betalen in afwachting van een beslissing. Ondertussen stort de boekhouding van de werkgever eveneens de resterende som en Jan krijgt uiteindelijk zijn geld terug. Daardoor veronderstelt Jan dat hij toestemming heeft om de volgende vier modules te volgen en hij past zelf manueel de documenten voor de externe vorming aan.

Een tijd later wordt Jan ontboden bij zijn leidinggevende. Deze eist het geld terug dat de boekhouding heeft overgemaakt en is misnoegd omdat hij geen toelating heeft gegeven voor de opleiding. De leidinggevende dreigt ermee de directie in te lichten. Jan maakt geen bezwaar. Hij veronderstelt dat hij door de directie gehoord zal worden.

Twee dagen later wordt Jan op staande voet ontslagen wegens valsheid in geschrifte. Als Jan een gesprek vraagt met de leidinggevende, wil deze daar niet meer op ingaan. Bemiddeling van ACOD komt te laat. Er blijven veel vraagtekens waarom de directie Jan niet heeft gehoord en wat de beweegredenen zijn van de nieuwe leidinggevende.

Advies van ACOD

  • Probeer altijd te blijven communiceren met uw leidinggevende
  • Indien dit niet mogelijk is, vraag zelf overleg aan bij de hogere leiding of directie
  • Contacteer tijdig uw vakorganisatie voor advies of bemiddeling
  • Laat het conflict niet escaleren 
  • Is je relatie met je leidinggevende niet zo goed, dubbelcheck of dingen in orde zijn