Actueel
Typography

Hoe eenvoudig is het om Fake News te verspreiden?

Beste Militanten
Beste leden
Kameraden

Hoe eenvoudig is het om Fake News te verspreiden?

Quote – “een feit vertel ik je in 30 seconden, om een gerucht te weerleggen moet ik op maanden rekenen”

In de online krant HLN.be editie Lunch van 09 augustus 2018 staat te lezen – ik citeer:

“”De staking is voorlopig opgeschort, maar de problemen zijn niet opgelost”, zegt Peter Wieme en Anne-Marie Nollet van de Christelijke en de Liberale vakbond ontgoocheld. Zij insinueren dat er politieke belangen hebben gespeeld, en dat de socialistische vakbond onder druk van de Gentse politiek overstag is gegaan. Een smeerboel in het centrum op 2 maanden voor de verkiezingen is immers geen reclame voor het stadsbestuur””

Dit is een staaltje van hoe fake news tot stand komt en hoe de werknemers van Ivago– het publiek – de media - op een flagrante maar doelbewuste manier misleid worden door onze collega’s van ACV-od en VSOA. Je lanceert een uitspraak (zie hierboven) zonder voorafgaandelijke verificatie van de feiten en je doet alsof je neus bloedt. En achteraf zullen we wel zeggen: ja maar wat je allemaal in de pers leest moet je niet altijd geloven – hebben wij dat wel gezegd? Wat blijkt het toch gemakkelijk om een gerucht te verspreiden.

ACOD LRB zal de feiten hoe ze zijn verlopen sedert afgelopen zondag 05 augustus klaar en duidelijk schetsen.

Maar eerst nog dit over onderhandelen: onderhandelen doe je met verschillende partijen. De drie vakbonden, ACOD LRB – ACVOD en VSOA, zaten sinds maandag 06 augustus aan de tafel om een oplossing te zoeken voor de problemen bij IVAGO. Laat het duidelijk zijn: ER ZIJN PROBLEMEN BIJ IVAGO! De vraag is echter of we met z’n allen, sociale partners, beleid en directie, bereid zijn te zoeken naar valabele oplossingen voor het personeel. De onderhandelingen zijn ook met deze partijen van start gegaan en hebben via bemiddeling van de bevoegde interim burgemeester mevr. De Regge geleid tot een tekst die werd verspreid aan de personeelsleden van IVAGO en aan de media. De lezer begrijpt dat dit niet eenvoudig was, maar we stonden erop dat dit zou gebeuren omdat wij in alle transparantie naar het personeel wensten te communiceren.

Of ik was op een andere vergadering gedurende de afgelopen dagen maar de voorgelegde tekst is exact wat alle partijen hebben onderhandeld. Ook ACV-od en VSOA en de directie.

Even terug naar zondag 05 augustus: op deze dag krijgt het secretariaat van ACOD LRB een melding van onze militanten dat er mogelijks een staking zou uitbreken bij IVAGO naar aanleiding van het uitblijven van maatregelen tegenover de voortdurende hitte, de problemen bij de planning en het respect van de directie ten aanzien van de ophalers bij hun zware taak.

ACOD LRB vindt trouwens dat er al lang normen zouden moeten bestaan voor de ophalers. Want onze medewerkers die schouder en rugproblemen hebben, omdat ze achter de kar lopen, zijn op de 2 handen niet te tellen.

VUILNISOPHALER GEEN ZWARE JOB? Wie heeft dat gezegd? Deze regering!

Je moet weten dat we juist uit de Gentse feesten komen en dat alle medewerkers van IVAGO een extra inspanning leveren om onze stad netjes te houden tijdens dit jaarlijks volksfeest. Wegens het uitzonderlijke mooie weer moet ik er geen foto bijsteken hoe hard ze hun best hiervoor gedaan hebben. Alleen al voor deze taak verdienen ze een absoluut respect.

Maandag vernemen we dat de poorten geblokkeerd worden en dat er een stakingsaanzegging zal betekend worden aan het bestuur en aan de directie (d.d. 07 augustus). Dit echter zonder ACOD LRB – we werden niet eens gevraagd. De reden hiervoor is mij totaal onbekend – het is immers de gewoonte om eerst even af te toetsen bij de collega’s secretarissen of dit in gemeenschappelijk front kan of niet. Geen telefoon, geen mail is in onze mailbox terecht gekomen. Het is zeer bedenkelijk dat dit anders wel plaatsvindt en nu net niet. Nochtans weet iedereen dat ze me zelfs kunnen bereiken tijdens vakanties en dat ik in het kader van het welzijn van het personeel altijd zou meegaan in een stakingsaanzegging. Ons motto is steeds: aan de tafel worden de problemen aangepakt en worden er oplossingen gezocht en aangeboden via de onderhandelingsprocedure.

Na de vergadering van maandag (een flop) werd op dinsdag 07augustus een nieuwe vergadering voorzien met bemiddeling van de interim burgemeester mevr. DE REGGE en de verschillende kabinetsmedewerkers van zowel schepen mevr. Tine Heyse en burgemeester Termont. Deze vergadering produceert een eerste tekst. De volgende dag krijgt de tekst zijn finaal karakter nog steeds via de inbreng en onderhandeling van alle vakbonden. We komen met z’n allen overeen deze tekst niet als een protocol aan te bieden aan het personeel maar als: “TEKST ALS RESULTAAT VAN DE BESPREKINGEN” en dit om te vermijden dat het personeel het gevoel zou krijgen geen enkele inspraak te hebben.
We komen overeen dat het personeel zich kan/mag uitspreken over het resultaat van deze onderhandeling en deze tekst kan/mag goed of afkeuren. We komen ook overeen dat de directie de tekst zal toelichten aan het personeel op donderdag 09 augustus vanaf 07 uur.
Op de vraag van ACOD LRB of we dit dan democratisch gingen laten stemmen, hebben we geen antwoord gekregen van onze collega’s vakbonden. Ik had zelfs het gevoeld dat men niet wilde dat er een stemming zou komen.

Woensdag verklaar ik als secretaris ACOD LRB in de pers (VRT Nieuws van 13 uur) dat de tekst verdedigbaar is omdat het aan alle de eisen voldoet maar dat het personeel hierover zal beslissen – niet meer niet minder. Als ACOD LRB slagen we er in dat IVAGO zich engageert om operationele normen te bepalen die de veiligheid en de gezondheid van de werknemers centraal stellen. Aan alle inhoudelijke punten, zoals de hitteregeling – inzameling en openbare reiniging – problemen bij de planning, maar vooral voor het wederzijds respect, worden oplossingen via de onderhandelingen aangereikt en op papier gezet.

Ik kom nog even terug op dat wederzijds respect – de lezer zal begrijpen dat dit niet zo’n eenvoudig en eenduidig te bepalen onderwerp is en zeer moeilijk te definiëren is, als het gaat over de intermenselijke relaties tussen werkgever en werknemer. Wie maakt er nu geen fouten???

Nochtans is ACOD LRB erin geslaagd, om via deze onderhandelingen de blijkbaar onoverbrugbare kloof tussen werknemer en werkgever te verkleinen via een coachingtraject voor de directie. Als dat geen knieval is? Het is aan hen nu om te bewijzen dat in een sociaal bedrijf, zoals IVAGO beweert te zijn, deze kloof kan overbrugd worden. Het is aan ons, sociale partners, om alles in het werk te stellen dat het welzijn van het personeel prioritair is en dat hun gezondheid niet in het gedrang komt. Hiervoor zal ACOD LRB altijd blijven ijveren.

Op donderdag 09 augustus, een cruciale dag, bleek dat niemand nog op de parking kon – alles werd afgezet door militanten van VSOA – ACV-od – hun eigen auto stond wel netjes op de parking. Begrijpe wie kan, maar onder de personeelsleden was er algemene ontevredenheid over deze actie die, behoudens enkelingen, niemand kon appreciëren.

Meer nog, zelfs de verantwoordelijken die aan de poort stonden en de dag voordien volmondig stonden te roepen tijdens de onderhandelingen dat de directie het zelf maar moest gaan uitleggen bleken geen oren te hebben om op de uitnodiging van het bestuur in te gaan en de dialoog aan te gaan met de directie over de tekst.

Ik kan de lezer verzekeren dat er in een stampvolle aula op IVAGO, in een sfeer van wederzijds respect, vragen werden gesteld, opmerkingen werden gemaakt. Het bleek uiteindelijk dat veel personeelsleden terug aan het werk wilden en dat er geen bereidheid meer was om verder de poorten dicht te houden. Na deze sessie is ACOD LRB tot bij de directie gegaan en heeft gevraagd of de maandag (start van de staking) erkend zou worden als een werkdag. Hierop werd bevestigend geantwoord en zijn we dit gaan meedelen aan het piket. Toen dat zelfs in twijfel werd getrokken, vermoeden we dat er veel meer aan de hand was.

Als ACV-od en VSOA durven te spreken over een politieke staking dan vergissen ze zich heel erg. Niets is minder waar. Tijdens onderhandelingen wordt er geen fake news op de tafel gelegd maar worden punten verdedigd en beargumenteerd en worden er oplossingen gezocht en aangereikt.
Ik kan alleen maar vaststellen dat ACV-od en VSOA via hun woordvoerders gewillig meegedaan hebben aan alle onderhandelingen maar a la limiet geweigerd hebben in het belang van het personeel te denken en de aangereikte oplossingen op zijn minst te aanhoren en ze een kans te geven. Tegenwoord en discussie was mogelijk maar neen, de personeelsleden werden nodeloos opgejut.

Als ACOD LRB hebben we al meer dan eens in de clinch gelegen met socialistische besturen omdat we vonden dat ze de belangen en het welzijn van het personeel niet ter harte namen – ook in Gent.

Ook in deze soap bij IVAGO ben ik fier dat ik als secretaris ACOD LRB nog steeds in de spiegel kan kijken en mijn collega’s niet verloochen nog in achterkamertjes afspraken maak – mensen of organisaties buiten spel probeer te zetten en dat ik bij een organisatie behoor die blijft nadenken over de gezondheid en het welzijn van onze arbeiders en bedienden en dit als een prioriteit beschouwd. Samen sterk is voor ons geen holle slogan!

Als secretaris ACOD LRB vraag ik mij openlijk af:

Wie is hier gegaan voor een politieke staking?

Hoe eenvoudig is het om door fake news iemand, of in ons geval een collega-vakbond, te proberen beschadigen? Welke belangen dienen zij dan wel? Wie heeft hier voordeel bij?

IETS OM OVER NA TE DENKEN – NIET?

Reacties en/of bemerkingen kunnen gericht worden aan:


Dirk Van Himste
Bestendig Secretaris
ACOD LRB Oost-Vlaanderen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.