Politie
Typography

Zolang er geen akkoord is, blijft Navap van toepassing.

Het voorontwerp KB betreffende de zware beroepen heeft groen licht gekregen om onderhandeld te worden in het comité A. Maar er moet nog heel wat gebeuren voor het ontwerp goedgekeurd kan worden. De ministerraad heeft beslist dat het volledige dossier rond de zware beroepen in één keer behandeld moet worden. Dat betekent dat eerst de teksten voor de zelfstandigen en de werknemers afgewerkt moeten worden. Er moeten ook nog antwoorden komen op de vragen gesteld aan het planbureau. Het doel van de regering is om tegen 1 januari 2020 alles rond te  krijgen. Dat vereist een akkoord over de ganse lijn en zolang dat akkoord er niet is, blijft de NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) van toepassing. 

 

Als alle teksten er zijn, kan het akkoord pas doorgaan als minstens 1 vakbond zijn akkoord geeft over de lijst van de zware beroepen. Dan zal ook duidelijk worden wie volgens het akkoord in aanmerking komt voor een zwaar beroep. Maar de realiteit is dat met het beperkte budget dat voorzien werd de regering er alles aan zal doen om de lijst zo kort mogelijk te maken en zo veel mogelijk mensen uit te sluiten. Want dat is een bepalende voorwaarde, de kosten moeten binnen het voorziene budget blijven. En daar zit het probleem, want dan lijkt het er op dat niet zo zeer de vier criteria: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie, gevaarlijk werk en psychosociale stress, maar eerder het budget zal bepalen wie in aanmerking komt om zijn beroep erkend te zien als zwaar beroep.