Politie
Typography

14 dagen geleden stond het overal in de pers: "De politie laat steeds vaker ongeschikte kandidaten toe, om te voldoen aan de grote vraag naar rekruten". Wij kregen uitleg van de directeur DGR. 

 Klopt het dat criminelen worden aangenomen als aspirant inspecteur?

De informatie komt volgens de krant van twee anonieme bronnen, één binnen de selectiedienst en 1 daarbuiten. Die laatste is vermoedelijk iemand van de lokale of federale politie die in de selectiecommissie zetelt. De bron moet intern zijn gezien gedetailleerde info uit de dossiers van de kandidaten is gelekt. Info die niemand anders te zien krijgt.

Directeur Paul Putteman van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie heeft uitgezocht over welke dossiers het vermoedelijk gaat en heeft elk dossier opnieuw grondig laten onderzoeken. Dat onderzoek heeft hij op 20 september toegelicht aan de vakbonden.

Het gaat inderdaad om mensen die ooit fouten gemaakt hebben. Maar bij de beoordeling van die feiten moet elk dossier individueel bekeken worden. Dat is gebeurd en ook zeer grondig gebeurd. Belangrijk en doorslaggevend is daarbij hoe die mensen het nu doen, zoveel jaar na die problemen, hoe ze zich nu gedragen in de maatschappij. De adviezen van de selectiedienst en de zone die het moralitetsonderzoek heeft gedaan worden overgemaakt aan de deliberatiecommissie die de beslissing neemt. Die beslissingen hebben we samen met de directeur overlopen en als ACOD zijn we het volledig eens met deze beslissingen. Al deze mensen verdienen een kans om zichzelf te bewijzen. Ze worden ook niet zomaar toegelaten, ze worden verwittigd dat ze extra in het oog gehouden zullen worden en dat zich zullen moeten bewijzen. Dus neen, er worden geen mensen aangenomen die ongeschikt zijn. Het is niet meer dan het toepassen van 'selecting in'.

Wat is nu selecting in?

Bij elke selectie procedure heb je vier mogelijke resultaten. De eerste twee vormen geen probleem. Geschikte kandiaten worden aangenomen en ongeschikte kandidaten worden afgewezen. Wat wel een probleem vormt zijn de andere twee. De vals negatieven, dit zijn de geschikte kandidaten die worden afgewezen en de vals positieven, de ongeschikte kandidaten die toch worden aangenomen. Deze laatste twee wil je in elk eselectieprocedure zo klein mogelijk houden. 

Gezien het grote tekort aan geschikte kandidaten is er voor gekozen om de nadruk te leggen op het aantal vals negatieven zo klein mogelijk maken, dat is selecting in. Een terechte beslissing gezien de grote tekorten aan personeel over heel de geïntegreerde politie.Een andere reden waarom we nu aan selecting in doen, is de hervorming van de basisopleiding. Nu volgen mensen 12 maanden school inclusief werkplekleren gevolgd door 6 maanden stage. Wat nieuw is, tijdens de school krijgt men ook punten op attitude. Wanner men op alle examens geslaagd is maar een foute attitude toont kan de school de kandidaat toch ongeschikt verklaren. Tijdens de 6 maanden stage na de school, kan de korpschef de kandidaat ongeschikt verklaren indien hij een foute attitude toont of ondanks geslaagd te zijn in de school toch niet blijkt te functioneren. Deze extra veiligheden laten toe om in geval van twijfel bij de selectie toch te beslissen om de kandiaat te laten starten. Dus nogmaals de beslissingen van de deliberatiecommissie waren terecht. Er waren op basis van hun recent functioneren voldoende aanwijzingen om te vermoeden dat de kandiaten een goede kans maakten zichzelf te bewijzen tijdens deze 18 maanden en in hun verdere carrière. We heten deze mensen dan ook welkom bij de politie.