Politie
Typography

Met 14 afgevaardigden van ACOD en de vaste afgevaardigde van NSPV trokken we op 27 september naar de gemeentraad in Schoten. Daar werden door de sp.a fractie enkele agendapunten ingediend om de situatie in het Schotense korps aan te kaarten. Dat is er één waarin het sociale overleg geweigerd wordt en algemene problemen worden afgedaan als persoonlijke tekortkomingen van de lokale afgevaardigde van ACOD.

De agenda punten waren duidelijk, een gebrek aan engagement om deel te nemen aan het sociaal overleg, het doorvoeren van een wijziging aan het administratieve functieprofiel terwij deze wijziging door alle vakbonden afgewezen werd en het laten uitvoeren van taken van officier van bestuurlijke politie door mensen die deze bevoegheid niet hebben.

Met 14 waren we naar Schoten getrokken om het antwoord van de burgemeester en de korpschef te horen. Zoals gewoonlijk werden we zwaar teleurgesteld. De burgemeester was duidelijk geïrriteerd en gaf ook nadrukkelijk mee dat hij enkel voor zichzelf kon antwoorden. De korpschef beweerde dat hij enkel kon antwoorden als hij namen kon noemen en vroeg om te antwoorden in een besloten zitting. De meerderheid liet dat toe met als gevolg dat hij de kans had om te antwoorden zonder dat wij dat konden horen. Wij vermoeden dan ook dat hij een zeer eenzijdige versie van de feiten heeft gebracht. 

En wat we tot hier toe via de media te weten gekomen zijn, bevestigd dit. Erger nog het antwoord is beneden het niveau dat je van een korpschef mag verwachten, het is een aanvechting van de waarheid en is een hopeloze poging om alle problemen in het korps toe te schrijven aan de lokale afgevaardigde. 

De realiteit is dat hij ondanks veelvuldige voorstellen van de woordvoerder van de minister bleef volhouden  dat hij niet naar het onderhandelingscomité kon komen. Dit getuigt van een gebrek aan respect voor het sociaal overleg. De minister heeft dan ook schriftelijk laten weten dat hij het 'uitblinken in afwezigheid' niet kon appreciëren. 

De syndicale wetgeving is duidelijk, het wijzigen van functieprofielen is onderhandelingsmaterie. De vier vakbonden hebben de wijziging aan het administratieve profiel afgewezen. Mensen die aangenomen zijn om administratie te doen moet je administratie laten doen. En dat je in een kleiner korps wat meer flexibiliteit kan vragen van je werknemers daar hebben we begrip voor. Maar administratief personeel in een auto steken en gevaarlijk en zwaar logistiek werk laten doen is een brug te ver. Het gaat hier specfiek over het ophalen van gegevens uit de flitspalen. Die zijn in het verleden beschoten en in brand gestoken, misschien niet in Schoten, maar dat kan daar even goed. Het gebeurt ook dat mensen die geflitst worden terugkeren en hun ongenoegen uiten, zowel verbaal als fysiek. Sommige flitspalen bevinden zich op de middenberm, wat betekent dat zij zich te voet door het verkeer moeten begeven op een plaats die niet geschikt is om over te steken. Zij hebben ook geen bevoegdheid, laat staan de nodige opleiding om het verkeer te regelen. De uitgevoerde risicoanalyse was dan ook ondermaats. Ondanks het negatief advies van alle vakbonden werd de wijziging toch doorgevoerd. En net toen de screening van die functie doorging vergat men de vakbonden op de hoogte te brengen.

Door de slechte sfeer in het korps is er een onderbezetting van ongeveer 30%, ook het officierenkader geraakt niet ingevuld. Hierdoor moeten hoofdinspecteurs aangesteld worden in het ambt van commissaris.en die worden dan geconfronteerd met situaties waarin enkel een officier van bestuurilijke politie een beslissing mag nemen. Wij hebben sterk vermoeden dat hier regelmatig gezondigd werd tegen deze regels. Jammer genoeg hebben we het antwoord van de korpschef niet kunnen horen.

We zullen verder beraadslagen wat we nu ondernemen, want we zijn het beu dat de problemen ontkend worden en zelfs afgedaan worden als de fantasie en onwil van onze lokale afgevaardigde.