Politie
Typography

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op vrijdag 12 oktober 2018 een syndicale actie aan het administratief en technisch centrum 127 bis van de federale politie in Steenokkerzeel.

Deze actie is nodig omwille van :

  • Onaanvaardbare werkomstandigheden van het personeel
  • Het gebrek aan duidelijke richtlijnen over de aanpak van de transmigrantenproblematiek
  • De opsluiting van de transmigranten gebeurt in onreglementaire cellen.

Weer stellen we vast dat de minister van Binnelandse zaken eenzijdig beslissingen doorvoert zonder enig respect voor de werkomstandigheden van het personeel.

De actie start om 6u30 aan de Tervuursesteenweg 300 te 1820 Steenokkerzeel.

Wij eisen van de minister dat hij het nodige respect toont voor het personeel van de geïntegreerde politie en de welzijnswetgeving correct toepast en dat hij zorgt dat de opsluiting van de transmigranten op een menswaardige en reglementaire wijze gebeurt.