Politie
Typography

De eerste versie van het KB werd goedgekeurd door de ministerraad.


Momenteel ligt het ontwerp KB op de onderhandelingstafel. Het KB moet het eerdere protocol in een tekst gieten die toelaat het statuut aan te passen. In een eerste bespreking op 26-04-2018 werden al een aantal succesen geboekt. Het gaat om kleine wijzigingen, maar deze maken toch dat bepaalde groepen niet net naast een premie grijpen. 

Zo zal bij de middenkaders steeds gekeken worden welke loonschaal de voordeligste is, omdat  in de overgangsfase de M4.1 mogelijk beter is dan de oude M5.1. Ook voor de mensen van het AIK die aangesteld werden in het middenkader en later bevestigd zou er gekeken worden dat ze steeds de voordeligste schaal krijgen.

Mensen die voor 2022 in een dienst terecht komen waar ze een toelage zouden krijgen als ze de betreffende opleiding gevolgd hebben, maar nog niet de kans kregen die opleiding te volgen zouden toch ook aanspraak kunnen maken op deze opleiding.

Voor de mensen die vanuit de frontoffice van het labo gestart zijn met de opleiding HINP BS zal er gekeken worden of er onder de sociale maatregelen geen oplossing gevonden kan worden wanneer ze hun opleiding na 01-07-2019 beƫindigen.

Ook voor iemand die in een dienst zit waar je een toelage krijgt en die sociale promotie maakt, zou er gezocht worden naar een oplossing wanneer deze niet onmiddellijk na de opleiding tot een hogere graad kan terugkeren naar zijn vorige functie.

De teneur blijft echter dat het een akkoord is waar slechts enkelen voordeel halen en een groot deel van het personeel in de kou blijft staan. Ook het feit dat de mensen die 'te laat' binnen komen minder goed verloond zullen worden dan wie nu in dienst is, blijft voor ons onaanvaardbaar.