Foto: pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

In Limburg slaan BBTK en ACOD-LRB de handen in elkaar voor betere arbeidsomtandigheden en -voorwaarden in de zorg onder de herkenbare noemer: "Ik werk graag, maar niet DOODgraag!"

De zorgsector is zowel in de private als de publieke sector het voorwerp van besparingen van de diverse regeringen met als gevolg een stijgende werkdruk en een problematische work-life balance. In gemeenschappelijk ABVV-front hebben beide vakbondssectoren een vragenlijst opgesteld gericht aan al het Limburgse personeel werkzaam in de zorg. Alle personeelscategorieën in loondienst kunnen de bevraging invullen. Op basis van de resultaten willen we ons onderhandelingspositie sterker maken. We roepen dan ook op zoveel mogelijk de enquête in te vullen.

Het startmoment voor de actie werd gegeven op 16 januari 2020 waarbij de lokale pers aanwezig was om onze actie te belichten. TVL Limburg maakte een mooie reportage.

Om de vagenlijst onder de aandacht te brengen, gingen we samen op syndicale ronde in onder andere het ZOG (woonzorgcentrum Genk - campus Toermalien), het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk) en het JESSA (ziekenhuis Hasselt - campus Virga Jesse). De komende periode zullen er nog instellingen volgen. De actie loopt tot 30 april 2020. De vooravond van 1 mei is voor ons als socialisten een uitgelezen moment om de resultaten bekend te maken.

Werk je zelf in de zorg in Limburg, vul de vragenlijst in

Geef ons munitie om betere arbeidsomstandigheden en -voorwaarden af te dwingen!

Ja, ik doe mee

 

pamflet ik werk graag 1pamflet ik werk graag 2