Politie
Lettertypes/grootte

Geen risicorepatriëringen! Dat is onze boodschap aan de dienst vreemdelingenzaken. Elke persoon die gerepatrieerd wordt moet 100% Covid-19 vrij zijn. Want het bestrijden van de epidemie gaat voor op het hervatten van de repatriëringen.  Wij willen dat er geen enkel risico is op het uitwijzen van iemand die besmet is met Covid-19.

Dat de dienst vreemdelingenzaken opnieuw wil gaan repatriëren begrijpen we, dat is hun opdracht. Maar dat ze dat willen doen zonder zich te verzekeren dat de mensen die gerepatrieerd worden 100% Covid-19 vrij zijn, vinden we als de ACOD onaanvaardbaar. Voor ons is een labotest gevolgd door quarantaine in afwachting van het resultaat van de testing en de repatriëring, een absolute must om iemand te gaan repatriëren.Want het bestrijden van deze Covid-19 epidemie is belangrijker dan het hervatten van de repatriëringen.

 Het gaat niet alleen om de gezondheid van ons politiepersoneel, dat de mensen die gerepatrieerd worden moet begeleiden. Het gaat evenzeer over de crew van het vliegtuig en de passagiers die in dat vliegtuig zitten. Wij vinden het onverantwoord dat men iemand gedwongen zou repatriëren wanneer men niet 100% zeker is dat die persoon niet besmet is.  Het risico op het verspreiden van het virus naar ons personeel en de passagiers is dan te groot. 

Maar nog meer dan dat gaat het over mensenrechten, over hoe wij als land willen omgaan met mensen die in ons land verblijven en  mogelijk besmet zijn. Het is ondertussen overduidelijk dat mensen asymptomatisch kunnen blijven. Maar dat sluit niet uit dat iemand toch nog ziek kan worden. Als je niet test, is er altijd een risico om iemand die ziek is op een vliegtuig te zetten. Iemand die in België verblijft en ziek is mag je niet repatriëren, die mensen hebben recht op verzorging hier in België. Hoe kan je het in je hoofd halen om iemand ziek op een vliegtuig te zetten niet wetende of die persoon de nodige zorgen kan en zal krijgen in het land van bestemming.

Er is altijd de kans dat die persoon symptomen begint te ontwikkelen na de aankomst of zelfs tijdens de vlucht en bij aankomst gediagnosticeerd wordt als besmet met Covid-19. Wat gaat er dan gebeuren met die persoon en iedereen die in de onmiddellijk nabijheid zat? De kans is groot dat dan ook het politiepersoneel en de passagiers op de rijen er voor verplicht in quarantaine moeten in dat land van bestemming. Wie gaat dan een goede medische zorg voor de gerepatriëerde persoon, voor ons personeel en voor de passagiers garanderen en daarbovenop wie gaat de kosten van de verzorging op zich nemen?

 Het gaat er vooral om dat België zijn verantwoordelijkheid  moet nemen wat betreft het stoppen van de verspreiding van de ziekte van het ene land naar het andere en het bieden van zorg aan wie ziek is, op welke manier die ook in BelgIê verblijft. Onze landgenoten mogen niet buiten Europa reizen om het risico op verspreiding over de landsgrenzen te beperken.  Maar veel van die gedwongen repatriëringen hebben net een bestemming buiten Europa. Waar zit de dringendheid in deze repatriëringen dat dit enorme risico genomen moet worden? 

 De dienst vreemdelingenzaken wil net dat gaan doen. Net nu de maatregelen een beetje kunnen versoepelen. We zien nu met het versoepelen al een lichte verhoging van het aantal besmettingen. Gaan we dan echt nog een bijkomend risico nemen op verdere verspreiding van het virus? Gaan we dan echt riskeren dat de kans dat de versoepeling teruggedraaid moet worden nog meer gaat stijgen?

 De plannen die de dienst vreemdelingenzaken nu op tafel heeft gelegd zijn voor ons onaanvaardbaar. Op basis van de aanwezigheid van symptomen beoordelen of iemand ziek is of niet, zonder labotest. Die persoon op het vliegtuig zetten samen met gewone passagiers terwijl ze niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat er geen risico is. Het risico lopen dat iemand de passagiers en het politiepersoneel besmet en een nieuwe haard van besmetting met het virus lanceert in een ander land. Een land dat waarschijnlijk niet gewapend is om het virus te bestrijden. Dat is onverantwoorde risico’s nemen en dat is net wat de dienst vreemdelingenzaken wil gaan doen. Als de ACOD hebben wij een duidelijke boodschap voor de dienst vreemdelingenzaken. Geen risicorepatriëringen!