Foto:Letti-S

Politie
Lettertypes/grootte

De uitbetaling van de syndicale premie start op 19 april 2018. Formulieren kunnen binnengebracht worden via je plaatselijke afgevaardigde of opgestuurd worden naar je gewestelijke afdeling. Ben je vorig jaar je formulier vergeten binnen te brengen en heb je het origineel teruggevonden, dan mag je dat ook nog binnen brengen.

Vanaf april wordt maandelijks een uitbetaling gedaan van de syndicale premies. Het gaat nu over de premie voor het jaar 2017. In sommige besturen zijn de documenten al verdeeld en de eerste aanvragen komen dan ook al binnen. Indien je premie op dezelfde rekening gestort mag worden als diegene waarvan je het lidgeld betaalt hoef je geen rekeningnummer in te vullen. Kijk ook je adresgegevens na en geef elke wijziging van je gegevens door. De premie bedraagt 90 Euro voor wie zijn lidgeld volledig betaald heeft.