Uncategorised
Lettertypes/grootte

Om lid te worden van de vakbond, moet je een lidmaatschapsbijdrage betalen.  Op deze pagina kom je te weten welke tarieven de ACOD hanteert.

Een tarief op maat van de situatie van het lid.

Het lidmaatschap van ACOD Lokale en Regionale Besturen bedraagt vanaf 1/1/2017:

  • € 16,65 per maand - normale bijdrage
  • € 10,95 per maand - verminderde bijdrage als je halftijds werkt
  • € 10,95 per maand - verminderde bijdrage voor het vrijwillig brandweerpersoneel dat nog niet is aangesloten bij het ABVV
  • €   7,10 per maand - als je met pensioen bent

Om de twee jaar worden de lidgelden herzien in functie van de indexaanpassingen.
Door de indexverhoging stijgt het bedrag van het lidmaatschap.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen die ingaan vanaf 01 januari 2019:

  • € 17,15 per maand - normale bijdrage (+ 50 eurocent)
  • € 11,25 per maand - verminderde bijdrage als je halftijds werkt (+30 eurocent)
  • € 11,25 per maand - verminderde bijdrage voor het vrijwillig brandweerpersoneel dat nog niet is aangesloten bij het ABVV (+15 eurocent)
  • €  7,25 per maand - als je met pensioen bent (+30 eurocent)

Uw bijdrage is afhankelijk van jouw 'persoonlijk profiel'.

Studenten, werklozen betalen bijvoorbeeld minder dan werkenden. Leden die halftijds werken betalen een halve bijdrage, net zoals de vrijwillige brandweerlieden. Maar vergeet niet dat je als werkende recht hebt op een syndicale premie. Bijvoorbeeld bij een jaar volledig lidmaatschap waarbij je maandelijks je volle bijdrage betaalt, bedraagt de premie 90 euro.

Je krijgt jaarlijks een syndicale premie van € 90 euro teruggestort wat je lidgeld op € 9,65 per maand brengt (normale bijdrage). 
Het attest voor de syndicale premie ontvang je van je werkgever in het voorjaar. Bezorg het formulier tijdig aan je afgevaardigde of je plaatselijk ACOD kantoor.

Gepensioneerden ontvangen jaarlijks een syndicale solidariteitspremie van € 10.

Ga je met pensioen of verander je van werkregime, geef dit dan door aan jouw gewestelijk secretariaat. ACOD LRB wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van deze veranderingen.

TIP: Vanaf 15 jaar sluiten jongeren als scholier of student gratis aan bij Magik? de jongerenvakbond van het ABVV.
Maak hen Magik?-lid.