Uncategorised
Typography

Om lid te worden van de vakbond, moet je een lidmaatschapsbijdrage betalen.  Op deze pagina kom je te weten welke tarieven de ACOD hanteert.

Een tarief op maat van de situatie van het lid.

Het lidmaatschap van ACOD Lokale en Regionale Besturen bedraagt vanaf 1/1/2017:

  • € 16,65 per maand - normale bijdrage
  • € 10,95 per maand - verminderde bijdrage als je halftijds werkt
  • € 10,95 per maand - verminderde bijdrage voor het vrijwillig brandweerpersoneel dat nog niet is aangesloten bij het ABVV
  • €   7,10 per maand - als je met pensioen bent

Je krijgt jaarlijks een syndicale premie van € 90 euro teruggestort wat je lidgeld op € 9,15 per maand brengt (normale bijdrage). 
Het attest voor de syndicale premie ontvang je van je werkgever in het voorjaar. Bezorg het formulier tijdig aan je afgevaardigde of je plaatselijk ACOD kantoor.

Gepensioneerden ontvangen jaarlijks een syndicale solidariteitspremie van € 10.

TIP: Vanaf 15 jaar sluiten jongeren als scholier of student gratis aan bij Magik? de jongerenvakbond van het ABVV.
Maak hen Magik?-lid.