Uncategorised
Lettertypes/grootte

Samen zijn we sterk. Daarom verenigen we ons als werknemers.
Want alleen sta je zwak tegenover werkgevers, leidinggevenden en politiek beleid.


Op de werkvloer zijn onze afgevaardigden jouw aanspreekpunt.
De ACOD secretarissen vertegenwoordigen jou in de overlegorganen met werkgevers en politieke beleidsmakers.

Samen sterk betekent ook openbare diensten en de privé sector solidair verenigd in het ABVV. 
De ‘B’ staat hier voor ‘Belgisch’, want we laten ons als Vlamingen, Walen en Brusselaars niet verdelen.

We maken verder deel uit van grote vakbondsfamilies in Europa en de wereld. 

Daarom is de vakbond een huis met vele kamers:

De structuur van ACOD Lokale en Regionale Besturen
De structuur van de ACOD centrale en het ABVV
ACOD en LRB Federaal
De ACOD in Europa
Het ABVV in Europa en de internationale vakbeweging