Uncategorised
Lettertypes/grootte

Om lid te zijn van de vakbond, moet je een lidmaatschapsbijdrage betalen.  ACOD hanteert een tarief op maat van de situatie van het lid. Jaarlijks worden lidgelden geïndexeerd op 1 januari.

Bijdrage vanaf 1/1 tot 31/12/2024:

  • € 19,90 per maand - normale bijdrage
  • € 12,70 per maand - verminderde bijdrage als je halftijds werkt
  • € 12,70 per maand - verminderde bijdrage voor het vrijwillig brandweerpersoneel dat nog niet is aangesloten bij het ABVV
  • € 8,25 per maand - als je met pensioen bent

Voor informatie over lidgeld als werkzoekende neem je contact op met je lokaal kantoor.

Naar het aansluitingsformulier

Syndicale premie

Als werkende heb je recht op een sydicale premie. Op die manier krijg je een belangrijk deel van je lidgeld terug en wordt je trouw als vakbondslid beloond.

Rekening houdend met de syndicale premie van € 90 euro bedraagt het lidgeld reëel vanaf 1/1/2024 € 12,40 per maand bij een normale bijdrage.

Het attest voor de syndicale premie ontvang je van je werkgever in het voorjaar. Bezorg het origineel ondertekend formulier tijdig aan je afgevaardigde of je plaatselijk ACOD-kantoor.

Gepensioneerden ontvangen jaarlijks een syndicale solidariteitspremie van € 10. Hun bijdrage komt reëel op € 7,42. 

Ga je met pensioen of verander je van werkregime, geef dit dan door aan jouw lokaal secretariaat. ACOD LRB wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van deze veranderingen.

Tip

Vanaf 15 jaar sluiten jongeren als scholier of student gratis aan bij de ABVV-Jongeren. Zo beschermen zij hun rechten als schoolverlater of jobstudent. 
Alle info vind je bij ABVV-Jongeren.