Brandweer
Lettertypes/grootte

Wat een succes! Meer dan 500 brandweermensen kwamen op dinsdag 7 maart naar Brussel om stem te geven aan de verzuchtingen die leven:

  • Eindelijk een valorisatie van specialisaties.
  • Een degelijk welzijnsbeleid met onder meer erkenning van kanker als beroepsziekte, een sterke aanpak tegen agressie en een preventieadviseur niveau 1 per zone.
  • Meer middelen en personeel.
  • Een fatsoenlijk en respectvol eindeloopbaanbeleid.

Voor deze punten werden we ontvangen bij de minister van Binnenlandse zaken en we kregen volgende boodschap:

  • Inzake middelen wil de minister de extra middelen, die ze vorig jaar vastkreeg in het kader van indexatie van de zonale dotaties, voortaan elk jaar voorzien. Ze gaat
    met dit voorstel naar de regering.
  • De minister erkent dat brandweer een zwaar beroep is en vindt dan ook dat wanneer dit terug op tafel komt dat brandweer deel uit moet maken van die lijst. Het pensioendossier is wel een dossier van de minister van Pensioenen.
  • Om tegemoet te komen aan onze eisen wil ze in de komende periode tweemaal per maand met ons aan tafel, om nog voor de zomervakantie af te ronden met een onderhandelingscomité met concrete resultaten.

We starten onze gesprekken op 14 maart

Daarnaast zijn we ook langs geweest bij de minister van Volksgezondheid, omdat we de problemen die onze ambulanciers kennen op het terrein (evaluatie in functie van de
badge, kledij, tekort aan personeel, gebrek aan eindeloopbaanregeling in hun statuut,…) wilden aankaarten.

Op zijn beurt, liet de minister van Volksgezondheid ons weten dat er extra middelen zullen vrijgemaakt worden in de komende jaren in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening, waarvan ook een deel toekomt aan de hulpverleningszones.

Hij was zich ook bewust van de problemen inzake de vijfjaarlijkse evaluatie en de gevolgen hiervan op het behouden van de badge. Een ontwerpbesluit zou weldra op tafel
komen om versoepelingen te voorzien.

Tot slot hadden we het ook over een mogelijk perspectief inzake erkenning van blaaskanker als beroepsziekte en nodige inspanningen omtrent agressie.

Gezien we in ons verhaal ook het gebrek aan overleg met Volksgezondheid hekelden, zullen in de komende periode ook gesprekken georganiseerd worden.

Terug aan de tafel dus, en gezien de timing zullen we deze zomer weten of onze minister slaagt in het opzet om daadwerkelijk verschil te maken. We zullen dit in nauwe samenwerking met onze afgevaardigden stap per stap evalueren. En uiteraard, een onvoldoende zullen we beantwoorden met nieuwe acties.

Download het bericht  pdf 20230307 Merci (166 KB)