Zorg
Lettertypes/grootte

Vanaf 1 juli 2021 komt er een belangrijke wijziging in de finaciering van de bedden in de woonzorgcentra. En dat is goed nieuws!

De meeste woonzorgcentra zijn erkend als Rust- en Verzorgingstehuis. Zij krijgen een hogere subsidie voor de bedden voorzien voor zwaar zorgbehoevende ouderen (RVT-bedden). Meer subsidie betekent inzet van meer personeel. 
De overige 'gewone' bedden worden gesubsidieerd als Rustoord voor Bejaarden (ROB-bedden). 

In de realiteit bestaat dit verschil echter nog nauwelijk. Ouderen komen pas naar een woonzorgcentrum als er al een grote zorgbehoefte is. De druk op het personeel is hoog. Al veel langer leeft de eis, ook bij ACOD LRB, om alle bedden als RVT-bed te erkennen.

Bekijk dit filmpje uit 2015 waarom dit zo belangrijk is. 

Historisch akkoord

Vakbonden en Vlaams minister Beke onderhandelden de voorbije weken over kwalitatieve maatregelen voor VIA6* en bereikten een deelakkoord voor de ouderenzorg.

"Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt het historische verschil in financiering tussen ROB en RVT" schrijft Vlaams minister Beke in zijn omzendbrief over het Deelsectorakkoord Ouderenzorg VIA6. (zie bijlage onderaan).

Als stimulans voor extra handen, verhoogt het deelsectorakkoord ook de subsidiëring van personeel bovenop de norm van 13,5 % naar 15 %. 

ACOD LRB hoopt hiermee bij te dragen aan een betere personeelsbezetting en een verlaging van de werkdruk.

De uitvoering van het akkoord zullen we op het terrein bewaken. Transparantie naar de sociale partners is hier onlosmakelijk mee verbonden en deel van het akkoord.  

*VIA6: het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- en nonprofit