Illustratie-Pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

De federale regering heeft onlangs de laatste hand gelegd aan haar voorontwerp van wet om de COVID-19-vaccinatie van zorgpersoneel verplicht te maken. 

Na een periode van overgangsmaatregelen om vaccinaties te stimuleren, kunnen gezondheidswerkers die nog niet gevaccineerd zijn vanaf 1 april 2022 worden ontslagen. Het nemen van een dergelijke maatregel leidt uiteindelijk tot een aantasting van de rechten van werknemers.
Het is een oorlogsverklaring.

Waarom?

De kwestie van de verplichte vaccinatie is uitsluitend een verantwoordelijkheid van de politici bevoegd voor deze materie. Ze kan niet worden opgedeeld in categorieën van mensen, in dit geval werknemers. Ofwel kiest de overheid ervoor om alle burgers een verplichte vaccinatie op te leggen, ofwel heeft iedereen het recht om vrij te kiezen om zich al dan niet te laten vaccineren. Er kan geen sprake van zijn dat categorieën van werknemers worden aangevallen en dat hen onder dit voorwendsel de toegang tot het beroep en tot werk wordt ontzegd.

ACOD LRB is altijd voorstander geweest van een zo ruim mogelijke vaccinatiecampagne zodat wij zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar een “normaal” leven. Wij hebben deze campagnes altijd gesteund.

We staan nu op een keerpunt. De afgelopen maanden is de regering er onvoldoende in geslaagd burgers te overtuigen zich te laten vaccineren. Nu besluit zij om de toegang tot werk als wapen tegen sommige werknemers te gebruiken. Vandaag, het zorgpersoneel. En welke categorie werknemers is morgen aan de beurt?

Bovendien is dit besluit om het zorgpersoneel aan te pakken onzin. De sanctiemaatregelen die de regering wil opleggen zijn gericht tegen een essentiële sector die dringend behoefte heeft aan middelen en arbeidskrachten. Het is een sector waarvan de werknemers — laten we dat niet vergeten — het al sinds het begin van de crisis moeilijk hebben en die 18 maanden geleden nog elke avond applaus kregen. Er is nu al een schrijnend tekort aan zorgpersoneel. Dreigen met ontslagen houdt het risico in dat er een nóg groter tekort aan arbeidskrachten komt. Het zou de regering niet mogen verbazen als er spontane acties in de gezondheidssector ontstaan als reactie op dit besluit.

Werknemers zijn geen pionnen op het schaakbord van het coronavirus. Ofwel is vaccinatie verplicht voor iedereen, ofwel voor niemand. Maar vaccinatie kan geen synoniem zijn voor sancties voor welke werknemer dan ook. 

Dowload het pamflet  pdf 20211118 Pamflet Verplichte vaccinatie (840 KB)