Zorg
Lettertypes/grootte

Persbericht ACOD - ACV - VSOA

Stop het politiek gekibbel
en ga voor een sterk publiek ziekenhuis!


De vakorganisaties ACOD, ACV en VSOA van het AZ Sint-Jan AV stellen zich vragen omtrent de berichten rond de “vechtscheiding” in Oostende en het “gedwongen huwelijk” in Brugge.

AZ Sint-Jan AV is nog het enige openbare ziekenhuis van onze provincie. Het “ziekenhuis van het jaar 2022” is een referentie in de hele regio en ver daarbuiten. De sterkte van dit openbare ziekenhuis is de
kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor elke patiënt.

Waarom dan een structuur/werking van een goed functionerend ziekenhuis veranderen? Waarom dan een openbaar ziekenhuis privatiseren?

De vakorganisaties hebben reeds op 31 mei 2022 actie gevoerd aan het AZ Sint-Jan, campus Brugge. De boodschap was toen duidelijk: fusie JA, privatisering NEEN!

We hebben toen gewezen op de foute beslissing van het stadsbestuur van Oostende om campus H.Serruys uit het AZ Sint-Jan AV te trekken en te privatiseren met het AZ Damiaan. We hebben toen gewaarschuwd om in Brugge niet dezelfde foute beslissing te nemen.

We zijn zeker niet tegen een fusie met andere ziekenhuizen, maar voor ons dient het openbaar karakter van het AZ Sint-Jan AV of fusieziekenhuis gegarandeerd te worden. 

Het AZ Sint-Jan AV kent een rijke geschiedenis en is al vele jaren in openbare handen. Zorg is geen commercieel gegeven waarbij men maximaal winst moet maken op de rug van patiënten. Zorg is een basisrecht voor iedere persoon. Dit basisrecht wordt gegarandeerd door openbare ziekenhuizen.

We hebben met verbazing gelezen en gehoord hoe de afgelopen week politici in Oostende en Brugge het AZ Sint-Jan AV gebruiken voor hun agenda. De ene rond de defusie, de andere rond de fusie met het AZ Sint-Lucas. 

In Oostende wordt met modder gegooid naar het AZ Sint-Jan AV en zijn bestuurders. Ze zouden campus H. Serruys leegroven en niet meewerken aan de scheiding! Men deinst er zelfs niet voor terug om de directeur en de bestuurders van het AZ Sint-Jan AV persoonlijk te dagvaarden. Dit gebeurt dan nog met het belastinggeld van de Oostendse bevolking… Dergelijke initiatieven zijn ongezien en zelfs pure intimidatie. Zoiets draagt niet bij tot een sereen overleg! De onderhandelingen over de overdracht van het personeel en een personeelsstatuut voor het nieuw personeel moeten immers nog starten.

Ook in Brugge dreigt het de verkeerde kant op te gaan: ook daar wordt er gebekvecht over een eventuele fusie tussen de Brugse ziekenhuizen. En ook hier wil men de weg van privatisering bewandelen .Maar een ultimatum stellen in zo’n complex dossier hoeft echt niet.

Heeft iemand van de politici rekening gehouden met wat het personeel hierover moet denken? Denkt men echt dat het spiergerol en stoerdoenerij indruk maakt op het personeel? Helemaal niet, het personeel heeft hieraan geen boodschap maar wenst zekerheid over hun personeelsstatuut en het voortbestaan van het AZ Sint-Jan AV als sterk openbaar ziekenhuis. 

De vakorganisaties bevestigen hun vertrouwen in de directie van het AZ Sint-Jan AV om tot een gedragen oplossing te komen.

Nog vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met:

ACOD LRB – Alexander Haesaert, Secretaris – 0495 58 62 87

ACV Openbare Diensten - Johan Beernaert, Secretaris – 0477 97 97 71 | Martine Dewitte, Secretaris – 0473 52 92 55

VSOA LRB – Jurgen Andries, Zonesecretaris – 0465 00 62 49

Download  pdf 2022 12 06 Persbericht AZ St Jan (129 KB)