Zorg
Lettertypes/grootte

Na de succesvolle betoging in januari zijn we langsgegaan bij de betrokken ministers om onze eisen te bezorgen. Vanuit politieke hoek maakten ze ons duidelijk dat er geen bereidheid was om middelen vrij te maken.Op 13 juni komen we op straat als reactie op deze onbegrijpelijke beslissing, want in essentiële sectoren moet men blijven investeren!

In januari kwamen we massaal op straat voor de social profit. Met meer dan 22.000 collega’s vulden we de Brusselse straten en lieten we van ons horen. Sindsdien werden we zowel door de Vlaamse als de federale regering uitgenodigd, maar al snel maakten beide regeringen ons duidelijk dat de budgetten beperkt zijn.

  • Het federaal sociaal akkoord, dat geldt voor de ziekenhuizen, de thuisverpleging etc. loopt tot 2023. Hoewel onze eisenbundel klaar is, liet Minister Vandenbroucke weten dat we niet moeten rekenen op meer middelen.
  • Het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-6) loopt nog tot 2025. We maakten in het overleg met Minister Crevits heel duidelijk dat sectoren in crisis niet kunnen wachten op bijkomende middelen. Het ijskoude antwoord van de Vlaamse Regering is dat er geen bijkomend budget mogelijk is.

Ondertussen horen we elke dag hoe er dan wel wordt omgegaan met het geld uit de begroting: hogere pensioenen voor parlementsleden, meer dan een half miljoen euro voor een chocoladebelevingscentrum, de lancering van een wandelapp… Het is duidelijk: het geld is niet op, wij wel! Tot slot van rekening zien we de ministers vervolgens in de krant beweren dat de social profit niet telkens om meer middelen moet vragen, en dat we met een cultuurprobleem zitten in de sector! Historische scheeftrekkingen door jarenlange onderfinanciering noemen wij geen cultuurprobleem.

De Vlaamse regering is bovendien gebrand op de privatisering van de openbare zorg- en welzijnssectoren. De kwaliteit van de dienstverlening en het welzijn van personeel staan ook daardoor onder hoogspanning.

Afspraak op 13 juni!

13 juni laten wij nogmaals van ons horen. Wij zijn een essentiële sector en het wordt tijd dat we ook zo behandeld worden.

Afspraak om 10u30 aan Brussel-Noord!

Onze eisen:

  • Collectieve arbeidsduurvermindering voor alle werknemers
  • Aandacht voor permanente opleiding en vorming
  • Ondersteuning bij fysieke en mentale lasten
  • Werkbaar werk in een realistisch uurrooster zonder losgeslagen flexibiliteit
  • Digitalisering mag geen extra administratieve last zijn
  • Stop de privatisering van de openbare zorg

Voor meer info contacteer je ACOD-afgevaardigde of lokaal kantoor.

Download het pamflet  pdf 20230613 pamflet non profitbetoging (226 KB)