Gemeente
Lettertypes/grootte

De vrouwen tillen de zwaarste lasten in de samenleving

Pleidooi voor gendergelijkheid

De Internationale dag van de Rechten van de Vrouw van 8 maart herinnerde eraan dat vrouwen overal ter wereld nog ongelijk en onrechtvaardig worden behandeld. U vindt er alles over op het internet. In onze “westerse” samenleving is dank zij de sociale strijd al veel verbeterd, maar zelfs hier is er nog genderongelijkheid.

Ook onder ons gemeentepersoneel blijft bvb. de facilitaire dienst overwegend bestaan uit vrouwen die op  E-niveau werken, ondanks al jaren aanslepende beloften om dit op te trekken naar D-niveau. Ze verdienen deze promotie, want hun werk is fysisch zwaar en belastend en er wordt ook veel zin voor organisatie gevraagd. Toch weerspiegelt zich dat niet in hun verloning.

Doorheen onze geschiedenis aan de boorden van de Rupel hebben meisjes en vrouwen zware arbeid verricht, in de steenbakkerijen van lente tot herfst, van zonsopgang tot zonsondergang, voor minder loon dan de mannen, terwijl ze daarnaast ook kinderen baarden en verzorgden en het huishouden deden in tijden zonder wasmachines en wegwerpluiers. En de gezinnen moesten groot zijn, want alle twee handen die konden werken brachten een schamele extra cent op.

Dank zij de syndicale strijd is hierin veel sociale vooruitgang geboekt. Het wordt in ieder geval nooit in de schoot geworpen, helaas moet de rechtvaardigheid nog steeds afgedwongen worden. Sommige collega’s beseffen dit nog te weinig.

Tijd om aan de genderongelijkheid definitief een einde te maken.

Afgevaardigden ACODLRB Lokaal bestuur van Boom