Gemeente
Lettertypes/grootte

Ook bij de gemeentelijke diensten een waardig minimumloon!

Een centraal strijdpunt van de internationale arbeidersbeweging is het recht op een waardig minimumloon. In de Verenigde Staten heet de breed gedragen campagne Fight for $15, voor 15 dollar bruto per uur. In Europa gaat het om de Fight for €14. Ook in de lokale en regionale besturen verdienen vele collega's geen 14 euro per uur.

Bij de lokale en regionale besturen dateren de basisloonschalen van 1993 (invoering statuut Kelchtermans), dat is ondertussen al 26 jaar geleden.
ACOD LRB ijvert al heel wat jaren voor een opwaardering van de verouderde loonschalen, zeker wat de lagere niveaus betreft.

Hoe zit het concreet?

  • In het E-niveau ga je pas na 27 jaar dienst over de kaap van 14 euro. Pas in de allerlaatste schaal en trap verdien je meer. 
  • In het D-niveau duurt het 11 jaar om boven de 14 euro te geraken.
  • In het C-niveau moet je 7 jaar ploeteren om de 14 euro te overstijgen.

Toegepast op gemeentepersoneel gaat het om een hele waaier van collega's.

Stedelijke personeel van reinigings-, onderhouds-, en groendiensten, technisch en administratief personeel, gemeenschapswachten,.... let's fight for €14!