Gemeente
Lettertypes/grootte

Persmededeling

Het ontslag om dringende redenen van de financieel directeur ligt zwaar op de maag van de socialistische vakbond ACOD. Ze zetten hun verzet kracht bij tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Rotselaar van 19 december 2023.

Anne Schuermans, secretaris van ACOD LRB Vlaams-Brabant, is formeel: “Het gaat hier duidelijk over een doofpotoperatie en misbruik van het ontslagdecreet (decreet dat het mogelijk maakt om statutaire ambtenaren van lokale besturen te ontslaan). Op deze manier zal geen enkele ambtenaar nog zijn mond durven opentrekken tegen wantoestanden van lokale politici.”

Op 6 december heeft de gemeenteraad hun financieel directeur om dringende redenen op straat gezet. “De echte reden voor het ontslag ligt in de wens van het college van burgemeester en schepenen om onafhankelijke ambtenaren die ten dienste staan van de lokale bevolking, te verwijderen”, vervolgt Anne Schuermans. “Ze doen dit zonder hiervoor een procedure te hebben en op basis van een nepreden. De gemeente haalt aan dat de financieel directeur de meerjarenplanning van de gemeente niet tijdig heeft ingediend. De waarheid is dat de financieel directeur de noodzakelijke gegevens niet tijdig heeft ontvangen van de bevoegde schepenen en diensten. Zo werd het uiteraard onmogelijk om nog een degelijke controle uit te voeren. De financieel directeur heeft de taak niet geweigerd, hij heeft enkel een uitstel van één maand gevraagd om een correct advies te kunnen verlenen. Zo’n uitstel van één maand is geen uitzonderlijke procedure, en is geenszins een reden voor ontslag om dringende redenen.

De financieel directeur heeft onregelmatigheden van het bestuur aan Audit Vlaanderen gemeld (waardoor hij klokkenluider werd en beschermd is tegen represailles zoals het ontslag) en een klacht neergelegd bij de gouverneur van Vlaams-Brabant tegen een vermeend onrechtmatige beslissing. Nadat deze diensten de gemeente hebben gecontacteerd, werd het ontslagbesluit opgemaakt. De burgemeester en de schepenen dulden duidelijk geen pottenkijkers. Het getuigt van arrogant machtsmisbruik door de burgemeester en de schepenen.”

ACOD stelt dat dit ontslag een kaakslag is voor de lokale democratie. Want er is meer. “Rotselaar hanteert een echt schepenmodel, waarbij de burgemeester en de schepenen rechtstreeks tussenkomen in het werk van ambtenaren. Dit staat haaks op de onafhankelijkheid van de ambtenaar, die ten dienste staat van de lokale bevolking en de wet en het algemeen belang moet dienen. Het wordt nu wel heel gemakkelijk voor een schepencollege om zich te ontdoen van ambtenaren die niet dansen naar hun pijpen. We mogen er niet aan denken dat er in de toekomst een schepencollege opstaat dat moeite heeft met andere politieke overtuigingen, met syndicale activiteiten of bijvoorbeeld met ambtenaren die behoren tot de LGBTQ+-gemeenschap. Het zou een slachtveld kunnen worden.”

ACOD LRB verzamelt op 19 december 2023 aan de deuren van de gemeenteraad van Rotselaar (Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar om 19u30), en zal een pamflet uitdelen aan de leden van de gemeenteraad en alle geïnteresseerden. Het ontslag van de financieel directeur kan het begin vormen van een echte heksenjacht.

Nog vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met:

ACOD LRB Vlaams-Brabant – Anne Schuermans, bestendig secretaris Vl-Brabant – 0475 34 13 29

Download het pamflet  pdf 20231219 pamflet Rotselaar (129 KB)