Foto: Sam De Winter

Haven
Lettertypes/grootte

Binnenkort start de renovatie van de Royerssluis in de Antwerpse haven. Deze sluis werd gebouwd in 1907 en verbindt de haven met het Albertkanaal. De renovatie past in een groter plan voor meer duurzame mobiliteit.

Wie nu thuiswerkt omwille van corona ervaart het uitsparen van woonwerkverplaatsingen als een belangrijk voordeel. Gaan werken vergt minder tijd en je hebt geen filestress. Het Vlaams Verkeerscentrum registreerde het voorbije jaar de helft minder files op snelwegen in en rond Antwerpen. Die afname komt in hoofdzaak door minder autoverkeer. Het aantal vrachtwagens bleef echter bijna onveranderd. Daar zijn andere maatregelen voor nodig.

Modal shift

Modal shift is een term uit de logistieke sector.
Het goederenvervoer gebeurt nu voor driekwart met vrachtwagens. Deels als gevolg van de 'just in time'-productie die slapende voorraden in magazijnen wil vermijden.
Het overige goederentransport gebeurt via binnenvaart en spoor. 

De modal shift staat voor een verschuiving van vervoer over de weg, naar vervoer per spoor en via waterwegen. Deze wissel in transportmiddelen is absoluut noodzakelijk om de verwachte toename van het goederenverkeer op te vangen. 

De renovatie van de Royerssluis moet helpen deze shift te maken.

Verbreden en verlengen

De sluis wordt verbreed van 22 tot 36 meter en verlengd van 180 naar 230 meter. Dat moet een vlotte toegang van meer en bredere binnenschepen mogelijk maken en de scheepvaart op het Albertkanaal stimuleren. 

Daarnaast werken Port of Antwerp, Railport en Infrabel een gezamenlijke visie uit om tegen 2030 ook het transport via spoor te verdubbelen. 

Als vakbond weten we dat de modal shift nodig is, niet enkel tegen de fileproblemen, maar zeker ook voor het klimaat. Het congres van het Vlaams ABVV in 2018 besteedde veel aandacht aan duurzaamheid en een klimaatneutrale en circulaire economie. Het congresboek stelt in het hoofdstuk over duurzame mobiliteit: "het goederenvervoer over waterwegen of per trein dient ondersteund en financieel gestimuleerd." De vraag blijft of de huidige werken en investeringen zullen volstaan voor de toekomst. 

Personeel

Tijdens de renovatiewerken is de Royerssluis gesloten. De collega's die er hun vaste stek hadden, kregen een andere post of taak. ACOD LRB bewaakte mee dat dit in onderling overleg gebeurde. We blijven geïnformeerd op het sociaal overleg over de vorderingen van de werken.

Weetje: het is een personeelslid dat zijn naam gaf aan de Royerssluis. Gustave Royers (1848-1923) was stadsingenieur en hoofd van de 'Dienst der stadswerken' toen de sluis werd gebouwd.

Bronnen:
Wikipedia
Impact COVID-maatregelen op het Vlaams snelwegverkeer - Agentschap Wegen & Verkeer
Helft minder files in en rond Antwerpen - vrt.be
Multimodaal.Vlaanderen
Port of Antwerp

Royerssluis2