Pixabay

OCMW
Lettertypes/grootte

Afgelopen donderdag 30/07/2020 ging er een formeel onderhandelingscomité door met betrekking tot de overdracht van een aantal diensten van het OCMW-Kortessem naar de private sector. De diensten in het vizier zijn de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de dienstverlening via dienstencheques en het kinderdagverblijf (de kabouters). Via deze operatie privatiseert het gemeentebestuur in één klap 25 personeelsleden of meer dan 20% van het totale personeelsbestand. Vanaf 01/01/2021 zullen deze personeelsleden ressorteren onder de VZW I-mens.

Intergemeentelijke samenwerking grondig onderzocht?

ACOD kan langs de ene kant begrijpen dat een kleine gemeente alleen niet de operationele en financiële draagkracht heeft om alle sociale en zorgnoden op te vangen. Als ACOD stellen wij echter de vraag of er ook andere pistes zijn onderzocht. Zo is men in het noorden van provincie er wel in geslaagd een welzijnsregio op te richten met 8 gemeenten die samen onder de vorm van een lokaal bestuur de lasten en lusten van sociale en zorgdienstverlening onder elkaar te verdelen. Het gaat hier een intergemeentelijke samenwerking die in onze ogen ook in andere delen van de provincie mogelijk moet zijn. Er zijn immers meerdere kleine gemeenten in die regio Kortessem: Diepenbeek, Alken, Wellen, Nieuwerkerken,… Volgens het bestuur is hier echter niet het politieke draagvlak voor tussen de gemeenten onderling en zou een dergelijke operatie te lang duren. Dat hier het risico wordt doorgeschoven naar het personeel en de gebruikers is dan minder wel van tel.

Garantie behoud van rechten?

De personeelsleden krijgen weliswaar de garantie van hun behoud van rechten maar zoals steeds bij een dergelijke overdracht kunnen er op termijn geen garanties geboden worden, ook niet als de private partner de overdrachtsovereenkomst zou schenden. Een private instelling gaat immers zijn kosten steeds drukken door hogere prijzen aan te rekenen voor de gebruikers, subsidies vanwege de overheid te gebruiken, door te snoeien in de werkingsmiddelen en last but not least door te snoeien in de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Laatste publieke kinderopvang

Met deze overdracht verdwijnt daarenboven de laatste publieke kinderopvang in de gemeente. Echter, een sterke publieke sector in de zorg en sociale dienstverlening drukt de prijzen van de private spelers en duwt de kwaliteitsnormen omhoog. We zien nu de gevolgen van een ver doorgedreven commercieel en concurrentieel model binnen de woonzorgsector. Daar was de PANO-reportage van enkele jaren geleden een gruwelijke getuige van: €3 per dag maaltijden, het hergebruiken van pampers, verwaarlozing en vereenzaming van de ouderen,… Is dat echt waar we naartoe willen?

Is een VZW zoveel beter?

I-mens is dan wel een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) maar de tijd dat VZW’s geen winst mogen/moeten maken is voorbij. Ook zij moeten ageren in een concurrentiële marktomgeving. Er bestaat tevens de problematiek van de schijnvzw’s die achterliggend volledig commercieel zijn. Daarenboven kan een private speler nooit de garantie van een continuïteit van de dienstverlening aanbieden zoals een overheid dat kan. I-mens is een fusie van De Voorzorg en Solidariteit voor het Gezin. De fusie is echter, zoals bevestigd door onze collega’s uit de private sector, alles behalve rond op vlak van arbeidsvoorwaarden voor het personeel (dit traject zou nog 2 jaar duren!).

ACOD tekent protocol van niet-akkoord!

Voor ACOD is het duidelijk dat dit dossier op vlak van de risico’s voor het personeel en de gebruikers, het gebrek aan zekerheden én aan onderzochte alternatieven, langs alle kanten rammelt. Vandaar kreeg deze overdracht een niet-akkoord over de hele lijn. Uiteindelijk zal deze maand de gemeenteraad definitief beslissen en wij hopen hen vooralsnog op andere gedachten te kunnen brengen. We hebben hoe dan ook onze standpunten zeer terdege verdedigd en poneren dit als een sterk signaal naar andere lokale besturen die met gelijkaardige achterhaalde uitbestedingsgedachten zitten.

 

Voor meer info: contacteer het gewestelijk secretariaat ACOD LRB Limburg.