Provincie
Lettertypes/grootte

Een goed beheer van de pensioenreserves, daar kan niemand tegen zijn.  De Provincie Antwerpen geeft voortaan een andere invulling aan de term "goed beheer".

 

Pensioenen en OFP's

Er is een groot verschil tussen de pensioenen van statutaire ambtenaren en die van contractuele ambtenaren, zowel in berekeningswijze als in hoogte van het pensioen.  De provincie Antwerpen staat als werkgever zelf in voor de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren.  Voor de contractuele ambtenaren draagt de Provincie Antwerpen bij via het zogenaamde aanvullende pensioen.  Voor het beheer van deze "pensioenkas" heeft de Provincie Antwerpen twee OFP's (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) opgericht: het OFP-S, voor de statutairen en het OFP-Provant voor de contractuelen.  In het OFP-S participeert enkel de Provincie Antwerpen, in het OFP-Provant zijn er ook nog andere lokale besturen betrokken als partners.
Voor het actief beheren en beleggen van de pensioenen doet de Provincie Antwerpen beroep op twee professionele fondsenbeheerders: KBC-AM en Candryam.
Naast de Provincie Antwerpen als werkgever, zetelen ook de representatieve vakbonden in het beheerscomité van de OFP's.

Van ethisch naar duurzaam

De fondsenbeheerders hadden in het verleden in hun opdracht al een duidelijke richtlijn meegekregen: de provincie Antwerpen wenst ethisch te beleggen.  Dit wil zeggen: geen aandelen of fondsen die in wapens of wapenfabrikanten beleggen of in schadelijke industrieën.  Deze richtlijn valt te omschrijven als een "uitsluitingskeuze" ("niet in ...").

Voortaan hanteert de Provincie Antwerpen een andere richtlijn: er wordt overgestapt naar duurzaam beleggen.  Dit beteken niet enkel beleggen in "groen" (bijvoorbeeld alternatieve energie) maar ook in andere zachte sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg.  Deze nieuwe aanpak kan omschreven worden als een "positieve keuze" ("wel in ...").

SDG's als gids

De Verenigde Naties hebben eind 2015 een aantal Sustainable Development Goals (SDG's) uitgewerkt.  Met deze "duurzame ontwikkelingsdoelen" wordt een poging ondernomen om op wereldvlak een aantal problemen aan te pakken.  Die problemen zijn heel divers: geen hongersnood meer, toegankelijk onderwijs voor iedereen, proper drinkbaar water, ... 
In totaal zijn er een 17-tal categorieën waaronder al die problemen zijn ingedeeld.  De doelstelling van de VN is om tegen 2030 deze problemen zo veel mogelijk de wereld uit te helpen.

Met de SDG's als leidraad maken we duidelijk keuzes: "hierin willen we onze pensioengelden beleggen".

Geen gevaar in overstap

De overstap van ethisch naar duurzaam beleggen is geen plotse ingeving of trendy beslissing.
In overleg met de fondsenbeheerders is deze overstap grondig doorgelicht.  Het risico dat de Provincie Antwerpen loopt met de beleggingen hoeft niet te stijgen, het rendement hoef niet te zakken.
Maar dit kan enkel  zolang er maar twee uitgangspunten bewaard blijven:

  • de volledige portefeuille blijft voldoende gediversifieerd (dus niet alle eieren in één mandje)
  • het lange termijn objectief ("de pensioenen van voormalige, huidige en toekomstige statutairen verzekeren") blijft behouden

De overstap naar het duurzaam beleggen geldt momenteel enkel voor het OFP-S fonds, waar enkel de Provincie Antwerpen in zetelt. Zoals al aangegeven participeren in het OFP-Provant fonds nog andere lokale besturen als partners.  Voor een eventuele overstap naar zo'n duurzame strategie moeten alle partners mee in het bad.

Meer informatie en opvolging

Aan die SDG's besteden we op termijn nog wel een apart artikel.
En hoe de OFP-S van de Provincie Antwerpen mee kan helpen om die doelstellingen te realiseren, daar komen we in de toekomst ook nog op terug.