Actueel
Lettertypes/grootte

“Goedwerkende openbare diensten staan ter beschikking van alle inwoners in dit land”

OPENBARE DIENSTEN, EEN GESPREK

De zorg, openbaar vervoer, cultuur of onderwijs: iedereen heeft er baat bij dat de dienstverlening hier optimaal functioneert. Dat zegt federaal secretaris Raf De Weerdt. Sterke openbare diensten zijn cruciaal voor ons allemaal en de beste garantie op gelijke en betaalbare dienstverlening.

Bussen en treinen brengen je waar je wilt, gemeente- of stadskantoren helpen je bij vragen, scholen geven kinderen een gelijke kansen … De overheidsdiensten spelen een cruciale rol in onze samenleving. Daarom vragen we aan de regeringen om robuuste investeringsplannen op te stellen. Via investeringen in diensten en het personeel, blijven we zeker van goed werkende, betaalbare en toegankelijke openbare diensten voor iedereen.

Daar is Raf De Weerdt het volmondig mee eens. In een vorig leven was hij de topman bij ACOD-onderwijs. Sinds 2018 is hij federaal secretaris. Hij zal zich onder meer toeleggen op de sociale zekerheid. Toch hadden we het met hem een laatste keer over de openbare diensten: “Goedwerkende openbare diensten staan ter beschikking van alle inwoners in dit land én hebben oog voor zij die het moeilijk hebben. Dat is het uitgangspunt.”

Op welk vlak?

Raf DE WEERDT: “Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze gezondheidszorg, dan moet dat preventief als curatief zijn, en zeker voor de groep die het het hardst nodig heeft. Mensen die het moeilijk hebben, vinden minder gemakkelijk hun weg naar degelijke dienstverlening. Dat moet gewoon anders. Het is megabelangrijk dat ook zij een kwalitatieve gezondheidszorg krijgen.”

Over kwaliteit gesproken, hoe evolueerde dat de afgelopen jaren?

DE WEERDT: “De regering bouwt onze openbare diensten af op 2 niveaus. Enerzijds een afbouw van mensen en middelen, anderzijds een structurele inkrimping van de dienstverlening zelf. De meest kwetsbare zijn daar het grootste slachtoffer van. Als je kijkt naar Antwerpen,  waar de buurtwerking wordt afgeschaft, dan zijn de mensen die daar het meeste nood aan hebben, er het grootste slachtoffer van.”

Op welke manier kan het ABVV ervoor zorgen dat men blijft investeren?

DE WEERDT: “Blijven hameren op een goede en robuuste financiering. Tja, en dan spreken we als snel over rechtvaardige fiscaliteit. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.”

Wat zijn de maatregelen die we kunnen treffen?

DE WEERDT: “Wel, een van onze speerpunten is natuurlijk de vermogensbelasting. Ze is er op gericht om de grote vermogens rechtvaardig te laten bijdragen aan de welvaartsvoorzieningen van dit land. Want ook zij hebben ervan genoten en genieten nog steeds van onze openbare diensten. Iedereen heeft school gelopen, iedereen is wel eens ziek en kan dan terugvallen op de aangeboden gezondheidszorg, iedereen maakt wel eens gebruik van het openbaar vervoer. Dan is het toch maar logisch dat de sterkste schouders het meeste bijdragen? En dat is nu niet geval.”

Hoe kan het dan beter?

DE WEERDT: “Investeren in onze openbare diensten, is investeren in de toekomst. Degelijk onderwijs, met werkbaar werk voor onze leerkrachten. Een openbaar vervoer waar de reiziger op kan vertrouwen en het personeel goede arbeidsomstandigheden geniet, of in de culturele sector waar maat- en mensenwerk o zo belangrijk zijn. Maar neen, dit gebeurt niet. Ze bouwen stelselmatig af.”

Waarom?

DE WEERDT: “We zitten een beetje met een paradox, want geld is nog nooit zo goedkoop geweest. Toch weigert men te investeren. Men is echter zo gefixeerd op het terugschroeven van het begrotingstekort. Maar, en eigenlijk veel belangrijker, is dat de regering het gewoon niet wilt. Ze zijn bezig aan een verrottingsstrategie, zodat sommige segmenten in een negatieve spiraal terecht komen, waarop deze liberale regering dan enkel kan zeggen: ’privatiseren dan maar’. En dat moet koste wat het kost vermeden worden.