Actueel
Lettertypes/grootte

Sinds begin 2017 werden er in België 96 vrouwen vermoord waarvan minstens 19 sinds begin 2019. Dit is in verhouding tot de bevolking veel hoger dan het gemiddelde in andere Europese landen.

Dit gaat enkel nog maar om de meest extreme vorm van geweld op vrouwen in ons land naast de talrijke andere vormen (fysiek, seksueel, economisch, psychologisch, institutioneel, ... geweld).

We staan nog niet ver

Door het Verdrag van Istanbul in 2016 te ondertekenen verbonden de verschillende beleidsniveaus (federale overheid, gewesten, gemeenschappen en gemeenten) er zich toe gecoördineerde maatregelen te treffen om geweld te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen. In 2019 blijkt uit het alternatieve rapport van het middenveld over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul op basis van talrijke vaststellingen op het terrein dat dit Verdrag nauwelijks in de praktijk wordt omgezet.

Er bestaat niet echt een preventiebeleid om geweld te voorkomen.

In de komende maanden moet het jongste vijfjarenplan in de strijd tegen armoede (NAP 2020-2024) worden opgesteld en goedgekeurd op alle beleidsniveaus. Ondanks het Nationaal Actieplan blijft de coördinatie van de overheid in de strijd tegen geweld ondermaats. Elk beleidniveau handelt naar eigen goeddunken wat leidt tot halfslachtige, versnipperde en soms zelfs tegenstrijdige maatregelen.

De oplossingen bestaan. Pas ze toe!

Om de boot niet te missen moeten we ons baseren op de concrete aanbevelingen (meer dan 200!) van organisaties op het terrein in het alternatieve rapport over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul. Dit impliceert een trendbreuk met het huidige beleid.

Acties 24 en 25 november

De verouwenorganisaties en de gespecialiseerde diensten met de steun van een honderdtal middenveldorganisaties, waaronder het ABVV, verenigd in het platform Mirabel roepen vrouwen en mannen die verontwaardigd zijn over deze situatie op tot massale deelname aan de volgende acties:

24 november 2019 - Nationale manifestatie te Brussel. ABVV verzamelt om 13u45 aan het Hilton hotel voor het Centraal station van Brussel. Verplaatsingkosten van deelnemende leden worden terugbetaald. Bezorg je treinticket achteraf aan de vakbond met vermelding van je naam en banknummer.

25 november 2019: lokale acties en een minuut lawaai tegen geweld op vrouwen.