Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Vandaag verjaart onze Sociale Zekerheid. 30 december 1944 verscheen de Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Tot vandaag beschermt onze federale Sociale Zekerheid ons tegen ziekte, invaliditeit en werkloosheid en geeft recht op pensioen en kinderbijslag. Ze beschermt tegen armoede en zorgt voor herverdeling van de geprocudeerde rijkdom. Zonder deze herverdeling zou 40% van de bevolking in relatieve armoede leven. Onderstaande grafiek uit de Sociaal Economische Barometer 2019 van het ABVV toont het maatschappelijk helend effect. Daarom is de financiering van de Sociale Zekerheid cruciaal voor onze welvaart. De taksshift zorgt echter voor een structurele onderfinanciering. Daarom zet ACOD de Sociale Zekerheid vandaag nog eens extra in de kijker. Zonder Sociale Zekerheid zouden de feestdagen voor veel mensen maar pover zijn.

Meer lezen

Armoederisico2019