Actueel
Lettertypes/grootte

Momenteel heerst er in ons land een ongeziene situatie door het coronavirus. Het stelt ons voor grote uitdagingen.

Belangrijkste aandachtspunten lokale besturen

Op vraag van de bevoegde minister heeft ACOD LRB de aandachtspunten gemeld o.a.:

  • het garanderen van de veiligheid en gezondheid van het personeel dat ingezet blijft met voldoende beschermingsmiddelen en dit in overleg met onze de afgevaardigden preventie en bescherming;
  • een duidelijke regeling met behoud van inkomen voor iedereen die door de omstandigheden het werk niet kan uitvoeren. Wij vragen daarbij een gelijke behandeling tussen statutairen en contractuelen;.
  • het ernstig nemen van de situatie door alle besturen met respect voor het personeel.

Overmacht

De coronacrisis wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Dat betekent dat de werkgever het risico draagt. Werknemers kunnen bijvoorbeeld niet verplicht worden om verlof op te nemen. Bij ziekte blijven de normale regels gelden.
Wij werken aan oplossingen zodat onze werkgevers op eenzelfde manier omgaan met de situatie van overmacht.

Een uitzonderlijke rol

Personeel in openbare diensten nemen een uitzonderlijke rol op in de maatschappij. Als ACOD LRB beseffen we dat het steeds een afwegen is tussen algemeen belang en belang van medewerkers. De dienstverlening in deze crisissituatie is cruciaal om alles in goede banen te leiden. Wij kunnen niet zomaar iedereen naar huis sturen en de bevolking aan hun lot overlaten. Wij nemen met alle collega’s onze verantwoordelijkheid op. Maar als wij blijven werken, moet dat ook op een verantwoorde manier kunnen gebeuren.
Daarover waken we met ACOD LRB.

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets melden: contacteer je lokale afdeling per mail of telefonisch. Wij zijn bereikbaar maar vermijden fysiek contact.
Respecteer zelf ook steeds de preventierichtlijnen.

Een les voor de toekomst

Misschien waarderen we vandaag meer wat ons Belgisch sociaal systeem sterk maakt:

  1. Een uitgebouwde openbare sector met gezondheidszorg, onderwijs, veiligheidsdiensten, lokale besturen enz. die ingezet worden om de samenleving aan te passen aan de uitzonderlijke situatie. Als ambtenaren staan we in de frontlinie. We signaleren de noden en problemen aan beleidsvoerders zodat maatregelen kunnen worden uitgewerkt.
    Zonder de publieke dienstverlening zouden we het vandaag veel moeilijker hebben.
  2. De situatie vandaag vraagt ook veel aanpassingsvermogen op de werkvloer. Daar waar sociaal overleg ingeburgerd is, komen we gemakkelijker tot eenduidige afspraken. Als personeel ingezet moet blijven – zoals in de zorg of supermarkten – zorgt de vakbond mee opdat dit zo goed en veilig mogelijk gebeurt.
  3. Onze federale sociale zekerheid zorgt voor een vangnet in deze moeilijke situatie. Werkgevers doen daar vandaag graag beroep op.

Zo zorgen we samen voor elkaar. Nu en later.

Op de hoogte blijven? Registreer je op de website (exclusief voor ACOD LRB leden)