Actueel
Lettertypes/grootte

Van 10 tot 22 april kon je deelnemen aan de enquête van het ABVV over Corona en werk. 9.824 werknemers uit de privé en openbare sector vulden de enquête in. 

 Opvallende resultaten:

  • Ongerustheid over de toekomst, vooral door wie tijdelijk werkloos werd door corona.
  • 83% vreest voor een weerbots op de fysieke en mentale gezondheid.
  • Wie bleef werken voelde zich hierbij zeker niet veilig.
  • Bijna 10% werd blootgesteld aan verhoogde risico's door gebrek aan beschermingsmiddelen of doordat social distance door de aard van het werk niet kon.
  • Van wie tijdelijk werkloos werd, maakt 63% zich financieel zorgen, 43,5 heeft het financieel heel moeilijk. Slechts 17% van de werknemers kreeg een compensatie van de sector of onderneming.
  • De vakbond speelde een grote rol. De afgevaardigden uit de comités preventie en bescherming zorgden mee voor een degelijke toepassing van de veiligheidsmaatregelen in de bedrijven. De vakbond was ook belangrijk voor de informatieverstrekking en het verwerken van de massale aanvragen van wie tijdelijk werkloos werd.

Het ABVV eist een sociaal noodplan om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Lees het volledige artikel van het ABVV.