Illustratie: Cover Generieke gids

Actueel
Lettertypes/grootte

Het Ministrieel Besluit van 23 maart 2020 gaf de inspecteurs van Toezicht Welzijn op het Werk de bevoegdheid om corona inbreuken op het werk vast te stellen. Deze inbreuken werden nu ook opgenomen in het Sociaal Strafwetboek.

  • Sociaal inspecteurs kunnen inbreuken op naleven van preventieregels en social distancing controleren.
  • Hiervoor kunnen zijn zonder voorafgaandelijke verwittiging werkplaatsen bezoeken.
  • Bij het vaststellen van inbreuken kunnen zij strafrechtelijke en administratieve geldboetes opleggen.
  • De sancties zijn van toepassing op eenieder die de preventiemaatregelen schenden: niet enkel de werkgever, maar vb. ook de werknemer die de door de werkgever genomen maatregelen niet toepast.
  • Als de inbreuk gebeurt door de werkgever wordt de boete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Meer weten