Illustratie: Cover Generieke gids

Actueel
Lettertypes/grootte

De generieke gids voor veilig werken tijdens corona is aangepast. Was de vorige versie gericht op het heropstarten van bedrijven, dan regelt deze gids de continuïteit voor coronaproof werken. De gids legt opvallend meer nadruk op een aantal principes.

Cruciale rol voor sociaal overleg

"Het sociaal overleg op alle niveaus speelt een centrale en cruciale rol in de creatie van een zo coronaveilig mogelijke werkomgeving. De bestaande overlegorganen in de onderneming, zoals
het comité voor preventie en bescherming op het werk, de ondernemingsraad, alsook de vakbondsafvaardiging, of de werknemers zelf (indien er geen vakbondsafvaardiging is) moeten
immers worden betrokken bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen volgens hun respectieve bevoegdheden. Bovendien moet er ook een beroep worden gedaan op de expertise
die intern en extern aanwezig is, bv. bij de preventieadviseur en de externe preventiediensten, zeker in ondernemingen waar de interne expertise ontbreekt of beperkt is." Generieke gids p.3

"Overleg op regelmatige basis over de maatregelen die genomen (zullen) worden met de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging en de werknemers zelf (via rechtstreekse participatie), volgens hun respectieve bevoegdheden: op die manier zal het draagvlak en de opvolging van de maatregelen worden vergroot." Generieke gids p.9

Maximaal afstand houden ook met mondmasker

De nieuwe versie van de Generieke gids begint met de boodschap: "Hou overal minstens 1,5 meter afstand. Met een gewoon masker bescherm je jouw collega, met afstand bescherm je ook jezelf!" 

"Zelfs met het dragen van een mondmasker is het dus nog steeds nodig om zoveel mogelijk afstand te bewaren. Een mondmasker beschermt de drager niet volledig tegen besmetting. Met een mondmasker beschermen we onze collega’s en derden zoals klanten, leveranciers. Met afstand beschermen we ook onszelf." Generieke gids p. 21

Hiermee gaat de gids in tegen de praktijk om mondmasker te voorzien opdat afstand tussen werknemers niet meer hoefde. De boodschap is duidelijk: afstand houden is de regel altijd en overal, in het hele bedrijf en gedurende de hele werkdag. (lees verder onder de illustratie)

 

Informatie concreet en schriftelijk

Werkgevers moeten maatregelen concreet uitwerken en hun werknemers informeren op een toegankelijke, duidelijke manier met schriftelijke instructies. 
Regels voor quarantaine, isolatie en contacttracing moeten strikt gevolgd worden.Waar telewerk mogelijk is, wordt het verplicht.

Raadpleeg de Generieke gids versie 3. Specifieke sectorgidsen vind je hier.

Tools:  document Sjabloon Checklist generiekegids (49 KB)       pdf Print Checklist generiekegids (132 KB)

Zijn er inbreuken op je werk of heb je vragen: neem contact op met je ACOD-afgevaardigde of je lokaal kantoor.