Foto: Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Eurofound publiceerde recent haar rapport over de online enquête Living, working and COVID-19. Met dit onderzoek wil Eurofound de verregaande impact van de coronapandemie meten op hoe mensen leven en werken in Europa.

Eurofound is de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomtandigheden.

De bevraging gebeurde in twee rondes:

  • In april 2020 tijdens de lockdown in de meeste Europese landen
  • In juli 2020 na de versoepeling van de coronamaatregelen.

Na de versoepeling herstelde Europa zich op sociaal vlak slechts gedeeltelijk. Inmiddels zitten vele landen opnieuw in vormen van lockdown.

Belangrijkste bevindingen

  • Na de lockdown is er algemeen een opleving geweest. Jobonzekerheid en inactiviteit zijn opnieuw gedaald in juli tegenover april. Maar er ontstonden belangrijke ongelijkheden tussen specifieke groepen binnen Europa.
  • Ondanks snelle maatregelen in heel wat landen, kreeg de helft van de werkloze respondenten geen financiële hulp tijdens corona.
  • Naast wie geen werk heeft, leveren vooral jongeren in op hun welzijn. Tevredenheid en optimisme groeiden in het algemeen na het verspoepelen van de lockdown. Jongeren blijven zich echter buitengesloten voelen in de samenleving en lopen het hoogste risico op depressies. 
  • Vrouwen zijn minder optimistisch over de toekomst dan mannen. Het verschil groeide nog tussen april en juli. 
  • De negatieve balans tussen werk en privé en toenemende zorgtaken door de pandemie wegen zwaarder door voor vrouwen dan voor mannen.
  • In juli was er meer vertrouwen in de EU, terwijl het vertrouwen in nationale regeringen daalde.
  • Landen waar de overheid financiële steun geeft, krijgen opvallend meer vertrouwen.

Je vindt een uitgebreider artikel op de blog van de FOD WASO.

Lees het volledige rapport (in het Engels) 

Bron: Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.