Cover Generieke gids

Actueel
Lettertypes/grootte

Op 1 september 2021 versoepelden heel wat coronamaatregelen. Het virus is echter niet overwonnen en gaat nog steeds rond. De basismaatregelen blijven gelden. Lees wat dit betekent voor de werkvloer in de nieuwe generieke gids. 

De basismaatregelen blijven heel belangrijk:

  • minimum 1,5 meter afstand houden
  • basishygiëne zoals handen wassen en oppervlaktes ontsmetten
  • lokalen en voertuigen goed verluchten
  • mondmasker als extra bescherming

Organiseer het werk en de aanwezigheid op de werkvloer zodanig dat de basismaatregelen gehandhaaft blijven.

De nieuwe Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan legt uit hoe je dat doet. 

Past jouw werkgever de maatregelen niet toe? Meld dit aan je ACOD-afgevaardigde of neem contact op met de preventieadviseur van jouw bedrijf/dienst.

Lees de Generieke gids en waak mee over de toepassing ervan als je ACOD-afgevaardigde bent met mandaat in het BOC of ander comité bevoegd voor preventie en bescherming op het werk.