Actueel
Lettertypes/grootte

Op 31 mei 2022 organiseert de ACOD in gemeenschappelijk vakbondsfront met het FCSOD en het VSOA een nationale actiedag in de openbare diensten. De ACOD roept die dag op tot een algemene staking.

Op 31 mei 2022 organiseert de ACOD in gemeenschappelijk vakbondsfront met het FCSOD en het VSOA een nationale actiedag in de openbare diensten. De ACOD roept die dag op tot een algemene staking.

Wij eisen:

  • een verhoging van de koopkracht
  • een verbetering van de sociale dialoog en garantie van de syndicale vrijheden
  • meer investeringen in personeel en middelen voor de openbare diensten
  • een versterking van de pensioensystemen van de openbare diensten

Het personeel van de openbare diensten werd tijdens de coronacrisis van de voorbije twee jaar als essentieel beschouwd, maar voelt zich ondergewaardeerd en bedreigd door de voortdurende aanvallen op hen. Daarom zullen alle sectoren van de ACOD op 31 mei 2022 in staking gaan.

Voor meer informatie kan je terecht bij je ACOD-afgevaardigde of je lokaal kantoor.

Download  pdf 20220531 Pamflet algemene staking (648 KB)