Actueel
Lettertypes/grootte

ACOD LRB sluit aan bij de lokale acties ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2023. Draag iets paars op 8 maart. Neem deel aan de lokale manifestaties. Hierbij een overzicht.

Lokaal gebeurt de organisatie van acties en manifestaties in samenwerking met andere personen en organisaties binnen het Collecti.e.f 8 maars.

De thema's die dit jaar centraal staan zijn:

  • Een waardig leven verzekeren: lonen, pensioenen, koopkracht.
  • Voor betere openbare diensten en voor meer waardering voor jobs waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Voor het vinden van collectieve oplossingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven.
  • Voor de vrije zelfbeschikking over onze lichamen en toegankelijke gezondheidsdiensten voor iedereen.
  • Voor het stoppen van het geweld tegen vrouwen.
  • Voor de verdediging van ons leven, voor respect voor onze aarde en tegen de ineenstorting van de biodiversiteit.
  • Voor een waardige opvang en migratiebeleid en tegen het racisme dat ons verdeelt.

Draag iets paars. Versier je werkplek. Spreek met je collega's over de thema's. Neem deel aan de lokale events en manifestaties. Teken de Open brief.
Deel posts op sociale media met #8M2023
Doe mee met de internationale campagne #EmbraceEquity

Als vrouwen stoppen, stopt de wereld. Het Collecti.e.f 8 maars roept op om te tonen wat vrouwen doen door 8 maart onze taken (tijdelijk) te staken. Dit in brede zin. 
Opgelet: ACOD LRB deed geen formele (werk)stakingsaanzegging aan de besturen. 

Overzicht lokale acties

AALST

Fakkeltocht om 19 uur, Hopmarkt, Aalst. Zie Facebook Collecti.e.f 8 maars Aalst

 

ANTWERPEN

Event om 16.30 uur, Operaplein, Antwerpen. 17.30 uur Mars voor vrouwenrechten. Zie Facebook Collecti.e.f 8 maars Antwerpen

Download  pdf Flyer Collectief 8maart 2023 (843 KB)

Download  pdf 2023 03 08 Oproep vrouwenmars Antwerpen (158 KB)


GENT

Staking en betoging 17.30 uur, Vrijdagmarkt, Gent. Zie Facebook event


HASSELT

Event: gesprekken over (kinder)zorg en 30-urenweek, stellingenspel, hapje-drankje. Zie Facebook event
19 uur in Vrijzinnig Punt, A.Rodenbachstraat 18, Hasselt.


LEUVEN

Op straat voor gelijke rechten en tegen seksisme. 18 uur, Martelarenplein, Leuven. Zie Facebook event


BRUSSEL

Vanaf 14 uur, Albertinaplein, Brussel. Zie Facebook event