Actueel
Lettertypes/grootte

Het huidige wetsontwerp van minister Van Quickenborne om het strafrecht te hervormen is zeer verontrustend. Het introduceert een gerechtelijk betogingsverbod als nieuwe strafrechtelijke sanctie. Het doel van deze strafmaatregel zou zijn om zogenaamde ‘relschoppers’ aan te pakken maar het wetsontwerp is veel ruimer dan dat. Daarom vormt het een ernstige bedreiging van ons recht op collectieve actie.

Samen met het ABVV en middenveldorganisaties eisen wij de intrekking van het wetsontwerp. Het mag niet gestemd worden!

Verzet is geen misdaad

Informeer je over het volledige dossier en de inzet.

Lees het standpunt van ABVV: Wetsvoorstel-Van Quickenborne bedreigt recht op sociale actie

Betoging 5 oktober

10 uur verzamelen voor het kabinet Van Quickenborne op de Kruidtuinlaan in Brussel.

Toespraken van de drie vakbonden, Amnesty International, Greenpeace en de Liga voor de Mensenrechten.

Daarna optocht langs de hoofdkwartierenvan  Ecolo-Groen en PS-Vooruit. Tegenover hun politieke mist hebben wij één boodschap: stem deze wet weg uit het parlement.

Afwezigheden om deel te nemen aan de betoging worden gedekt door een stakingsaanzegging van ACOD LRB. Meer info bij je ACOD-afgevaardigde of lokaal kantoor. 

Pamflet 5 oktober 2023

Thierry Bodson, voorzitter van het ABVV, wees recent in zijn toespraak op Manifiësta nog op de grote gevaren van het wetsontwerp Van Quickenborne. Bodson was één van de 17 syndicalisten die veroordeeld werden door de correctionele rechtbank van Luik op basis van 'belemmering van het verkeer' tijdens een stakingsdag in 2015.