Actueel
Lettertypes/grootte

Jaarlijks maakt het ABVV in zijn Sociaal-Economische Barometer een balans op van de sociaal-economische situatie in ons land. Een aspect  hiervan is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bekijk de cijfers over de loonkloof, pensioenkloof, armoederisico's, gezondheid, enz.

Jaarlijks maakt het ABVV in zijn Sociaal-Economische Barometer een balans op van de sociaal-economische situatie in ons land. Een aspect  hiervan is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bekijk de cijfers over de loonkloof, pensioenkloof, armoederisico's, gezondheid, enz.

Je kan de Sociaal-Economische Barometer 2023 online lezen.

Loonkloof

 

Loonkloof

Pensioenkloof

pensioenkloof

Gezondheidsrisico's

Onder de langdurig zieken (arbeidsongeschikten) is er een opmerkelijk genderverschil. Bij jongeren generaties onder de 35 jaar is de arbeidsongeschiktheid meer dan dubbel zo hoog bij vrouwen dan bij mannen. Later vlakt dit af maar blijft het verschil wel bestaan. Globaal zijn 60% van de langdurig zieken vrouwen. Volgens het RIZIV houdt dit verband met de toenemende werkdruk, de hogere pensioenleeftijd en het feit dat meer vrouwen dan vroeger (betaald) werken.
Eén van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn spier- en skeletaandoeningen. Gevolg van jobs als huishoudhulp, winkelbediende, medewerker in de zorg... vaak sectoren waar veel vrouwen werken.
Daarbovenop komt dan de dubbele shift door (onbetaalde) zorg- en gezinstaken.
De daling op hogere leeftijd komt doordat minder mensen nog aan de slag zijn en net die mensen nog werken, wiens gezondheid het ook toelaat.

Gezondheid

Invaliditeit

Armoederisico

Eénoudergezinngen lopen het hoogste armoederisico. Hoewel er een toename is bij mannen, blijft de meerderheid alleenstaande vrouwen met kinderen. 
Het ABVV ijvert mee voor de afschaffing van het 'statuut samenwonende' (ingevoerd in 1981 als besparingsmaatregel). Dit benadeelt vooral vrouwen en houdt hen afhankelijk.
Het werkt discriminerend en beperkt mensen in hun vrijheid om samen te wonen. Lees de argumenten van het platform Stop Statuut Samenwonende.

Armoederisico

UitkeringenArmoederisico