Uncategorised
Lettertypes/grootte

De ACOD zetelt als representatieve vakbond in de onderhandelings- en overlegcomités. Het werk in de comités is een goede kapstok voor ons syndicaal werk op de vloer. Wij houden graag iedereen betrokken: afgevaardigden en militanten, leden, collega's... Het ABC van het comité is onze leidraad.

Bevoegdheden en werking

ACOD-punten voor de agenda

 • Overleg met afgevaardigden en militanten welke punten jullie op de agenda willen plaatsen. Zorg dat de ACOD de agenda mee bepaalt.

 • Spreek af wie de punten doorstuurt (taak coördinator).

 • Respecteer de termijnen zodat jouw punten niet geweigerd worden.

 • Denk goed na hoe je agendapunten verwoordt en aanbrengt.

Betrek leden en militanten

 • Organiseer een goede wisselwerking tussen comitéleden, militanten en de werkvloer. Bouw een contactennetwerk uit.

 • Heb oog voor de problemen ook elders dan waar je zelf werkt. Als comitélid ben je verantwoordelijk voor het hele werkterrein, niet enkel je eigen dienst.

 • Bezorg je leden de contactgegevens van de comitéleden van de ACOD.

 • Zorg dat de ACOD vertegenwoordigd is bij de werkplaatsbezoeken.

Voorbereiding

 • Bereid elke vergadering goed voor, minstens met de andere ACOD-afgevaardigden en gevraagde techniekers.

 • Controleer of de ACOD aanwezig kan zijn op de vergadering en neem indien nodig maatregelen.

 • Spreek af wie welk punt naar voor brengt. Wissel hierbij af.

 • Bepaal samen vooraf wat je moet de bespreking van een agendapunt wil bereiken: informatie verkrijgen, een standpunt kenbaar maken,  een beslissing afdwingen, de marges in onderhandelingen aftasten, enz.

Verloop van de comitévergadering

 • Zet op een duidelijke, bondige en rustige manier je agendapunt uiteen. Doe dit op basis van grondige informatie, die getoetst is.

 • Hou vast aan je punt tot je een bevredigend antwoord hebt.

 • Focus op oplossingen, niet op problemen. Hou hierbij rekening met je vooraf bepaalde doel.

 • Formuleer adviezen over overlegmateries concreet en duidelijk.

 • Laat je niet afschrikken of intimideren. Wij zijn de experten van de werkvloer.

 • Vraag verduidelijking waar nodig. Je hebt recht op een klare kijk.

 • Ga geen discussies onder elkaar of met andere vakbonden aan in aanwezigheid van de werkgeversdelegatie.
  Schors indien nodig tijdelijk de vergadering op voor onderling overleg.

Terugkoppelen en opvolgen

 • Koppel terug naar militanten, leden, collega's...

 • Toets bij het betrokken personeel of antwoorden en oplossingen in de praktijk steek houden.

 • Communiceer waar er geen resultaat is behaald en waarom dit zo is.

 • Herneem op het volgend comité de punten met onvoldoende resultaat. Wees op dat vlak een echte doorzetter.

 

Overzichtsdocument A4:  pdf 2020 Het ABC van het overlegcomité (89 KB)