Uncategorised
Lettertypes/grootte

Wat is een werkplaatsbezoek?

Het Comité voor preventie en bescherming heeft de opdracht om minstens één maal per jaar een bezoek te brengen aan alle werkplaatsen. Afgevaardigden van de werknemers kunnen hieraan deelnemen, samen met de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de plaatselijke leidinggevende.

Dit geeft ACOD-afgevaardigden, die deel uitmaken van het Comité voor preventie en bescherming, de kans om jaarlijks alle werkzetels te bezoeken. Zo kunnen zij het personeel ter plaatse persoonlijk ontmoeten, contactgegevens en informatie uitwisselen en de werkomstandigheden direct waarnemen. 

De wettekst hierover staat in de Codex over het Welzijn op het werk, Boek II, Titel 7, ARt.II.7-10: Het comité draagt bij tot de toepassing van het dynamisch risicobeheersingsysteem door sommige van zijn leden werkgevers en werknemers af te vaardigen om samen met de bevoegde preventieadviseur en het bevoegde lid van de hiërarchische lijn, periodiek en ten minsten één maal per jaar een grondig onderzoek in te stellen op al de arbeidsplaatsen waarvoor het comité bevoegd is.

Vergeet niet dat je buiten een werkplaatsbezoek, ook een recht hebt op contact.

Waarvoor gebruik je een werkplaatsbezoek?

 • Het leren kennen van de arbeidsomstandigheden in andere locaties dan waar je zelf werkt.

 • Het in kaart brengen van de probleemsituaties en mogelijke oplossingen.

 • Om de ACOD een gezicht te geven: als je mee gaat op werkplaatsbezoek leren mensen je kennen.

 • Voor controle of er een syndicaal prikbord is.

 • Voor het uitbouwen van een persoonlijk netwerk op locaties waar je anders niet komt.

 • Om goede contacten op te bouwen met de arbeidsgeneesheer en preventieadviseur arbeidsveiligheid.

Tips

 • Neem een actieve houding aan tijdens het werkplaatsbezoek.

 • Stel jezelf voor als ACOD-afgevaardigde.

 • Neem kaartjes mee met je contactgegevens.

 • Als je uit het werkplaatsbezoek punten opneemt als afgevaardigde, doe dat steeds in nauw overleg met het personeel te plaatse.

 • Geef nadien feedback wat er met de opgenomen punten werd gedaan.

 • Lees de aandachtspunten voor wie communiceert in naam van de ACOD.

Welke band heeft een werkplaatsbezoek met andere kanalen?

 • Bewaken dat er overal een syndicaal prikbord is.

 • Indien er geen militant ter plaatse is, een ACOD-lid vragen om als antenne het prikbord te verzorgen.

 • E-mailadressen verzamelen van leden en nieuwe contacten.

 • Vragen aan de ACOD-leden of ze geregistreerd op de website zijn voor de nieuwsbrief.

Specifieke doelgroepen

 • ACOD-leden en personeel in diensten waar we geen militanten hebben.