Uncategorised
Lettertypes/grootte

Wat is een syndicaal prikbord?

Dit is een bord dat de werkgever wettelijk moet voorzien op alle werkplaatsen om de berichten van de erkende vakorganisaties uit te hangen. Tegenwoordig kan een syndicaal prikbord ook in digitale vorm.

Waarvoor gebruik je een syndicaal prikbord?

 • Voor het uithangen van de contactgegevens van de ACOD en plaatselijke afgevaardigde(n).

 • Voor het bekend maken van wie de ACOD-vertegenwoordigers zijn in de onderhandelings- en overlegcomités.

 • Voor ledeninformatie: pamfletten, artikels en nieuwsbrieven.

 • Voor verslagen van het Comité voor preventie en bescherming.

 • Voor algemene promotie van ACOD (affiches,...)

Tips

 • Als er geen syndicaal prikbord is, zet dan de nodige stappen zodat de werkgever er één voorziet. Je kan dit afdwingen op basis van de wetgeving (zie verder).

 • Stel je op de hoogte van de regeling voor het visum verlenen door de werkgever, maar laat je hierdoor niet belemmeren.

 • Hou de informatie op het prikbord actueel en relevant. Zorg regelmatig voor nieuwe berichten. Die vind je in Tribune, op de website, op Facebook,...

 • Werf leden via een oproep op het prikbord en voorzie wat aansluitingsformulieren met je contactgegevens erbij.

 • Vraag aan leden op locaties (vb. tijdens een werkplaatsbezoek) waar geen afgevaardigde is of er iemand ACOD-antenne wil zijn en onze informatie wil uithangen op het syndicaal prikbord. Wissel contactgegevens uit. En misschien werf je zo nieuwe militanten voor de toekomst.

 • Jij bepaalt wat er op  het prikbord hangt, maar hou rekening dat ook de andere erkende vakbonden het prikbord mogen gebruiken. voorzie eventueel een vak per vakbond.

 • Soms halen mensen informatie weg of schrijven er commentaar op. Vervang indien nodig de informatie.

 • Lees de aandachtspunten voor wie communiceert in naam van de ACOD.

Wetgeving

De Wet op het syndicaal statuut van 19 december 1974 bepaalt de prerogatieven (=rechten, bevoegdheden) van de erkende en representatieve vakorganisaties. Erkende vakorganisaties hebben het recht om "in de lokalen van de diensten berichten uit te hangen." ACOD is een representatieve vakbond.

In het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 staat verder:

"ART.11. De berichten van de vakorganisaties worden pas aangeplakt in de lokalen van de diensten van het personeel waarvan zij de beroepsbelangen behartigen, nadat ze voor kennisneming geviseerd zijn door de daartoe door de overheid aangewezen ambtenaar. Het visum wordt onmiddellijk verleend. Het mag alleen worden geweigerd wanneer het bericht de waardigheid van personen, instellingen of andere vakorganisaties aantast of feiten bevat waaraan de bevoegde overheid vooraf een geheim karakter heeft verleend. De berichten worden aangeplakt op goed zichtbare plaatsen die vooraf door de overheid zijn aangewezen."

De Codex over het Welzijn op het werk, Boek II, Titel 7, Hoofdstuk III - De Verplichtingen van de werkgever: "Art.20.- (...) In het kader van de informatieverplichting stelt hij tevens een uithangbord of een ander geschikt communicatiemiddel waarmee alle werknemers kunnen worden bereikt, ter beschikking van het comité."

Welke band heeft een syndicaal prikbord met andere kanalen?

 • Download en print pamfletten, affiches, artikels e.d. van de website om op het syndicaal prikbord te hangen.

 • Verwijs op het prikbord naar onze website, Facebookpagina's en andere kanalen.

 • Hang een artikel uit Tribune op.

 • Maak op het prikbord algemeen promotie voor ACOD.

 • Kondig op het prikbord ledenvergaderingen aan.

 • Sommige werkgevers voorzien een digitaal prikbord waarbij de vakbonden een plek krijgen op het personeelsplatform.

Specifieke doelgroepen

 • ACOD-leden

 • ACOD-leden in diensten waar er geen afgevaardigde is, via een lid-antenne die onze berichten uithangt.

 • Niet leden: ons prikbord kan wervend werken als we het goed gebruiken.