Uncategorised
Lettertypes/grootte

De Internationale is het strijdlied van de internationale arbeidersbeweging. De muziek werd gecomponeerd door de Belg Pierre De Geyter. Tot 1944 was het ook het volkslied van de Sovjet-Unie.

De oorspronkelijke tekstversie is van de Franse communard Eugène Pottier.

De Nederlandse vertaling is van Henriette Roland Holst, een Nederlandse dichteres en socialiste.

Aanvankelijk werd de Internationale gezongen op de muziek van de Marseillaise, het Franse volkslied. 
In 1888 componeerde onze landgenoot Pierre De Geyter de muziek voor de Internationale die we vandaag nog wereldwijd zingen.

Bron: wiki-pedia

Printversie:  pdf De Internationale (101 KB)

De Internationale (tekst)

Ontwaakt! verworpenen der Aarde
Ontwaakt! verdoemd in hong‘ren sfeer
Reed‘lijk willen stroomt over de Aarde
en die stroom rijst al meer en meer
Sterft, gij oude vormen en gedachten
Slaaf geboor‘nen, ontwaakt! ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten
begeerte heeft ons aangeraakt

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale
zal morgen heersen op Aard‘

De staat verdrukt; de wet is logen
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot ‘t merg wordt d‘arme uitgezogen
en zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn ‘t moe naar and‘rer wil te leven
Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht waar plicht is opgeheven
geen plicht leert zij waar recht ontbreekt

(Refrein)

De heersers door duivelse listen
bedwelmen ons met bloed‘gen damp
Broeders! strijdt niet meer voor and‘rer twisten
breekt de rijen hier is uw kamp
Gij die ons tot helden wilt maken
o! Barbaren denkt wat gij doet
Wij hebben waap‘nen hen te raken,
die dorstig schijnen naar ons bloed

(Refrein)