Free photo Pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

Beroepsverbod voor niet-gevaccineerd zorgpersoneel:
de Raad van State is niet zo gunstig ... en zijn advies regelt helemaal niets!

 

Persbericht in gezamenlijk vakbondsfront d.d. 14/01/2022

Het zorgpersoneel hing aan de lippen van de Raad van State, die een advies moest uitbrengen over het voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars.

Als de vakorganisaties die dat personeel vertegenwoordigen hadden wij, hoewel we voorstander zijn van de vaccinatie, in de loop van december 2021 acties georganiseerd om te protesteren tegen de straffen waarin het voorontwerp van wet voorziet, met name het gedwongen ontslag en het verlies van de beroepserkenning van personeel waarvan er op dit moment al grote tekorten zijn.


We hadden dus op verschillende vlakken hoge verwachtingen van dat advies, vooral omdat de voorgestelde maatregel volgens ons buiten proportie en vooral discriminerend was.

We stellen vast dat de Raad van State ons deels gelijk geeft, want in zijn advies maakt hij enkele voorbehouden.
- Eerst en vooral wijst hij erop dat deze tekst, zoals wij hadden voorspeld, zal leiden tot discriminatie tussen de werknemers. Daarom stelt hij voor om de vaccinatie uit te breiden naar andere beroepscategorieën.
- Vervolgens zorgt het ontwerp voor discriminatie binnen de betrokken werknemerscategorie zelf, want het ontwerp voorziet niet in maatregelen voor bepaalde werknemers: statutair personeel van de gefedereerde entiteiten en de lokale machten waarop de ontslagmaatregelen waarin de teksten voorzien niet van toepassing zullen zijn.

Tot slot, en hier gaat het eerder om een vormkwestie, wijst hij erop dat werd nagelaten om het advies van het beheerscomité van de RVA (of van het NTC) te vragen over de straf van de gedwongen werkloosheid. Dat is een verplichting die voorafgaat aan de stemming van de tekst.

We kunnen daar ook aan toevoegen dat zowel het voorontwerp van wet als de verschillende adviezen (experts en adviesorganen) die de Raad van State als basis gebruikt om de legitimiteit van het wetsontwerp te erkennen, al enkele maanden oud zijn en dat de gezondheidssituatie en het advies van de experts over de vaccinatie de laatste dagen sterk geëvolueerd zijn naar aanleiding van de Omikron-variant.

De vaccinatie blijkt nog steeds doeltreffend te zijn wat de ernst van de symptomen (en dus de ziekenhuisopnames op de dienst intensieve zorgen en de overlijdens) betreft, maar veel minder wat betreft de besmettelijkheid, zelfs bij gevaccineerde burgers.

Aan het begin van de besmettingsgolf van de meest recente variant Omikron en aangezien vele personeelsleden om medische redenen afwezig zijn in een klimaat van structurele tekorten aan zorgpersoneel, is het volgens ons geen optie dat de politieke beleidsmakers om zuiver ideologische redenen hardnekkig blijven vasthouden aan een maatregel.

Wij zijn van mening dat ze hun gezond verstand en pragmatisme moeten laten spreken om iedereen de kans te geven om op een correcte en waardige manier deze eindeloze gezondheidscrisis te bestrijden. Des te meer omdat sommige werkgevers al publiekelijk hebben aangekondigd dat ze de voorgestelde wet niet zullen kunnen toepassen als ze hun patiënten niet in de kou willen laten staan.

 

Als bijlage vindt u een pamflet om uit te hangen op de syndicale borden.