Foto met PLAYMOBIL®-figuur

Zorg
Lettertypes/grootte

De ACOD LRB onderschrijft de acties die worden georganiseerd op 1 april 2022 in het kader van de mistoestanden in diensten van de kinderopvang. De kind-begeleiderratio moet drastisch naar omlaag. Deze verlaging zal positieve gevolgen hebben voor het kind (pedagogische en sociale functie) en de begeleider (werkdruk en leermogelijkheden).

Op 1 april 2022 voert de sector kinderopvang actie aan het kabinet van minister Beke. Met de actie vraagt zowel de private als publieke kinderopvang aandacht voor de knelpunten in de sector. Het actieplan dat minister Beke na de mistoestanden uitwerkte, gaat enkel over inspectie en handhaving. De sector ervaart dit als te beperkend en legt zelf 7 actiepunten voor de kinderopvang op tafel. 

Praktische afspraken

Wanneer: 1 april 2022 om 10 uur

Waar: aan het kabinet van minister Beke, Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, Schaarbeek.

Afwezigheid: wie deelneemt aan de actie is gedekt door een stakingsaanzegging van ACOD LRB en ontvangt bij loonverlies een stakersvergoeding. Opgeletde stakingsaanzegging geldt enkel voor het personeel van de kinderopvang.

Vervoer: treintickets (2e klas) worden terugbetaald. Bezorg je ticket met vermelding van je naam en banknummer aan je ACOD-afgevaardigde of je lokaal ACOD LRB kantoor.

Pamflet:  pdf 20220401 actie kinderopvang (256 KB)

Meer info

Consortium legt 7 actiepunten kinderopvang op tafel