Foto: Pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

Voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid, werkzaam in bepaalde federale gezondheidssectoren geldt vanaf 1 januari 2022 een specialisatiecomplement. Dit vervangt de attractiviteitspremie voor wie overstapte naar de IFIC-loonschalen. Het specialisatiecomplement wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 17 juli 2022.

Voor wie? 

 • Verpleegkundigen van bepaalde federale gezondheidssectoren
 • Ingestapt in het nieuwe IFIC-loonsysteem
 • Wie zich kan beroepen op een bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid overeenkomstig het KB van 27 september 2006

Bijkomende voorwaarden

De beroepstitel of -bekwaamheid effectief uitoefenen:

 • In een ziekenhuis of instelling: effectief werken op een erkende dienst, in een erkende functie of erkend zorgprogramma
 • Thuisverpleging: afdoende geattesteerde verstrekkingen verlenen

Bedragen

 • Verpleegkundige met bijzondere beroepstitel: 2.500 euro bruto per jaar
 • Verpleegkundige met bijzondere beroepsbekwaamheid: 833 euro bruto per jaar
 • Indexering volgens specifieke sector

Uitbetaling

 • Jaarlijks in september
 • Referentieperiode: voorbije 12 maanden (1 september vorig jaar tot 31 augustus lopend jaar)
 • Uitzonderlijk voor 2022: 1 januari  - 31 augustus 2022
 • Ziekenhuis of instelling: pro rata volgens arbeidsduur en gewerkte of gelijkgestelde maanden in de referentieperiode
 • Thuisverpleging: pro rata volgens aantal en aard van de verstrekkingen uitgevoerd en geattesteerd in de referentieperiode

Meer info

Overzicht door FOD Volksgezondheid

Koninklijk Besluit van 17 juli 2022