Zorg
Lettertypes/grootte

Persbericht

Na de berichtgeving dat 78 woonzorgcentra van de Korian-groep te koop staan in Vlaanderen, vreest ACOD LRB dat de lokale besturen die een woonzorgcentrum van de Korian-groep op hun grondgebied hebben wel eens de dupe zullen kunnen zijn.

Vorige week werd het duidelijk dat Clariane, de Franse internationale groep achter de Belgische Korian-woonzorgcentra, hun Belgische en Nederlandse activiteiten zullen afstoten en hun woonzorgcentra dus zullen verkopen.
In Vlaanderen heeft de groep 78 woonzorgcentra wat overeenkomt met ongeveer 9% van alle erkende Vlaamse woonzorgcentra.

Winstbejag

De socialistische overheidsvakbond ACOD LRB is enorm bezorgd over deze gang van zaken. “Zo wordt nogmaals duidelijk dat commerciële spelers in de zorg hun activiteiten duidelijk zien als producten die zonder scrupules verhandeld kunnen worden. De bewoners en het personeel staan zeker niet op de eerste plaats, winstbejag is hun enige bekommernis,” duidt Willy Van Den Berge federaal secretaris ACOD LRB.
De vakorganisatie is vooral bezorgd over het feit dat hier bijna 10% van alle erkende Vlaamse woonzorgcentra zich nu in een precaire situatie bevinden en het niet duidelijk is wat er met die woonzorgcentra zal gebeuren. Zal er een overnemer gevonden worden? Wanneer zal er een overnemer gevonden worden? Aan welke condities zal dit gebeuren? Allemaal vragen die zowel voor het personeel als voor de bewoners en hun familieleden enorm belastend zijn, wat eigenlijk niet zou mogen in de herfst van hun leven.

Lokale besturen zijn de klos

De federaal secretaris duidt echter nog op een bijkomende problematiek: “In het verleden hebben we al gezien dat bij stopzettingen of faillissementen van zorgvoorzieningen het de lokale besturen zijn die de problemen moeten oplossen. In vele gevallen zijn ze zelfs genoodzaakt om, al dan niet tijdelijk, de activiteiten over te nemen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering maar niet beseft dat privatisering van de zorg enkel geld kost aan de maatschappij, terwijl de winsten wegvloeien naar, in dit geval Franse aandeelhouders.”
Daarmee verwijst Willy Van Den Berge op de initiatieven die de huidige Vlaamse Regering heeft genomen om o.a. woonzorgcentra die momenteel in handen zijn van OCMW’s gemakkelijker te kunnen privatiseren. “Dit voorbeeld van de Korian-groep geeft voldoende aan dat het geen goed idee is om goed draaiende OCMW-woonzorgcentra, waar de zorg goed is en de ligdagprijzen onder het gemiddelde liggen, te privatiseren. Het risico bestaat immers altijd dat wanneer er iets fout loopt met die private organisaties, het toch het OCMW is dat de boel telkens moet rechttrekken. Het risico blijft dus bij het OCMW liggen terwijl de winsten wegvloeien.”

Commerciële spelers niet nodig

Het argument dat we de commerciële spelers nodig hebben, omdat er anders te weinig plaatsen gecreëerd worden, weerlegt de federaal secretaris: “Voor de woonzorgcentra van de Korian-groep waar er geen overnemer voor gevonden wordt, zal de lokale overheid met een oplossing moeten komen. Die groepen weten dat maar al te goed dat op het einde van de rit de gemeenschap, in deze het OCMW, toch zal tussenkomen.”

“Het erge van de hele zaak is dat we de meest kwetsbare mensen in onze samenleving - onze hulpbehoevende ouders en grootouders - de speelbal laten zijn van internationale beursgenoteerde groepen enkel en alleen om nog meer winsten te maken. Er zijn gelukkig ook lokale besturen die nog zelf investeren in openbare woonzorgcentra. Met meer personeelsleden en een lagere ligdagprijs dan de commerciële spelers bieden ze een toegankelijke, zorgzame en betaalbare leefomgeving voor onze ouderen. Hun voorbeeld verdient navolging in heel Vlaanderen,” besluit Willy Van Den Berge.

ACOD LRB volgt het dossier verder op. 

Willy Van Den Berge geeft nog mee dat ACOD LRB elke privatisering in de zorg met argusogen volgt en ook dit dossier niet zal loslaten. Volgens hem zal ACOD LRB de evolutie van dit dossier van nabij volgen omdat het duidelijk aantoont dat commerciële spelers in de zorg niet thuishoren.

Voor meer info, contacteer:
ACOD LRB
Willy Van Den Berge
Federaal secretaris
0473 97 00 60
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download het persbericht  pdf 20231127 persbericht uitverkoop Korian (128 KB)