By Pixabay

Senioren
Lettertypes/grootte

In maart 2024 werd Marc Willems de nieuwe voorzitter van de seniorencommissie ACOD RB. Hij volgde Raymond Duval op die de fakkel overdroeg na een jarenlange inzet, waarvoor ACOD Raymond hartelijk dankt. Marc schreef volgende tekst bij zijn start:

Vanuit de Regionale Technische Commissie (RTC) Senioren bracht kameraad Raymond Duval onze motie senioren naar voor op het Statutair Congres ACOD LRB. Dit als laatste statement in zijn voorzitterschap van onze commissie. Voorheen had de seniorencommissie mijn kandidatuur weerhouden in het kader van zijn opvolging. De enige kandidaat zijn heeft zo zijn voordeel, maar dit wil niet zeggen dat het ondoordacht gebeurde. Het is niet meer vergelijkbaar met het verleden binnen ACOD LRB maar het brengt nog altijd de nodige verantwoordelijkheid met zich mee.

Wanneer we een dagje ouder worden, heeft iedereen er het grootste belang bij om ervoor te zorgen dat alles in kannen en kruiken is gebracht voor zijn of haar oude dag. Daarom zijn de problemen van de senioren ook de problemen van de actieven. Er zijn meer dan genoeg uitdagingen waarvan de pensionering zelf er één van is. Het is mooi als je door de pensionering meer tijd krijgt voor elkaar. Maar wat als je alleenstaand bent? Fantastisch als je fysiek nog alles kan. Maar wat met wie dit niet meer kan? En dan spreken we nog niet over de financiële kant. De ene kan definitief naar warme oorden trekken, maar de ander kan de huur nauwelijks betalen. Of moet zelfs blijven werken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Een flexi-job? Blijven werken in plaats van te kunnen genieten van een welverdiend pensioen?

Voor de RTC Senioren is de relatie tussen de actieven en de senioren dus heel belangrijk. Het is er één van verwachting versus ervaring. Het is de uitwisseling van de ervaring en de kennis uit het verleden van de senioren die een meerwaarde moet betekenen voor de actieven.

Voor mij, als kersverse voorzitter van de seniorencommissie, is dit het doel. Niet verkondigen hoe iets moet, maar wel de pistes toelichten die mogelijk zijn en welke valkuien er op het mogelijke pad ernaartoe liggen. En natuurlijk de specifieke vragen en eisen vanuit de seniorenwerking te formuleren, te delen en toe te lichten.

Die voornemens dwingen ons tot een goede communicatie. Met de nieuwe website (nvdr. in opbouw) hoop ik dat de vruchten die voortkomen uit het werk van de seniorencommissie de nodige aandacht krijgen van zowel de gepensioneerden als de actieven. Als seniorencommissie willen wij ons steentje bijdragen aan de warme familie die ACOD LRB was en is.

Marc Willems
Voorzitter ACOD LRB RTC Senioren

Lees de motie senioren van het Congres 2024

Marc Willems op de vakbondsactie van 12 december 2023 tegen de Europese besparingspolitiek

MarcWillems