Senioren
Lettertypes/grootte

Het federaal parlement keurde donderdag 4 april 2024 de nieuwe pensioenbonus goed. Deze gaat in vanaf 1 juli 2024 voor wie na 1 januari 2025 met pensioen gaat. De pensioenbonus beloont wie langer werkt.

Het principe

Als je met vervroegd pensioen kan en toch blijft werken, bouw je vanaf 1 juli 2024 voor elke gewerkte dag een financiële bonus op die later netto bij je pensioen komt.
Je kan maximum 3 jaar lang een bonus opbouwen.

De pensioenbonus is netto. Je betaalt geen bedrijfsvoorheffing of sociale bijdrage op de bonus.
De bonus is wel geplafonneerd. 

Wie heeft recht?

De nieuwe pensioenbonus geldt zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren.

De pensioenbonus geldt voor wie ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaat. Wie al met pensioen is, heeft geen recht op de bonus.

Wie zijn pensioen heeft aangevraagd, nog werkt en langer wil werken voor de pensioenbonus, kan zijn pensioenaanvraag annuleren door dit te melden aan de pensioendienst (via het contactenformulier).

Automatische toekenning

Wie voldoet aan de voorwaarden en recht heeft op de pensioenbonus zal die automatisch krijgen. Je hoeft geen aanvraag te doen.

Meer info

Voor meer info kan je terecht op de website van de Federale Pensioendienst.

Het aanpassen van de individuele pensioendossiers in MyPension zal nog enige tijd vragen.