Illustratie: Brochure Veiligheidsberoepen

Politie
Lettertypes/grootte

De algemene directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken maakte een informatieve brochure waarin de verschillende veiligheidsberoepen worden voorgesteld aan het brede publiek.  De brochure kadert in een campagne voor wederzijds respect.


De brochure schetst op een toegankelijke manier het onderscheid tussen:

 • Veiligheidsagenten
 • Gemeenschapswachten
 • Voetbalstewards
 • Bijzondere veldwachters
 • Bewakingsagenten
 • Operatoren van de Noodcentrales 112 en 101
 • Brandweerlieden
 • Agenten van de Civiele Bescherming
 • Politieambtenaren van de lokale en federale politie


De brochure geeft meer informatie over:

 • welke taken en bevoegdheden zij hebben
 • waar ze ingezet worden
 • welk uniform zij dragen
 • wijze van legitimatie
 • tot wie je je moet richten bij eventuele klachten

Brochure: Veiligheidsberoepen werken elke dag aan jouw veiligheid