Politie
Lettertypes/grootte

Het Terkamerenbos werd het toneel van een losgeslagen groep die buitensporig geweld gebruikt heeft tegen de politie. Dergelijk gedrag ondermijnt ons recht op actie en betoging. Het kan zijn dat je gefrustreerd bent, maar dat geeft je geen recht om als complete anarchisten de politie aan te vallen. Wij veroordelen dit gedrag en roepen ook op om iedereen die geweld gebruikt tegen de politie of aanzet tot geweld tegen de politie te vervolgen. 

Wij willen een duidelijke boodschap brengen. Dit is onaanvaardbaar! Dergelijk gedrag leidt alleen maar tot een spiraal van geweld. Hoe meer geweld betogers gebruiken hoe zwaarder de middelen die ingezet zullen worden. De ACOD verdedigt het recht op actie maar dat moet volgens de regels verlopen. Een actie mag nooit de fysieke integriteit van betogers of ordediensten in gevaar brengen. 

Er zijn regels in dit land, die zijn er om de bevolking te beschermen, de ordediensten zijn er om die wetten te doen respecteren. Als die aangevallen worden, kan dat niet getolereerd worden. Als je het niet eens bent met de regels zijn er democratische mogelijkheden om die aan te vechten. Takken naar de politie gooien hoort daar niet bij. Wij zullen van onze kant aandringen op een betere bescherming en betere middelen om op dergelijke aanvallen te reageren.